Onder de toren op donderdag 4 juni: GOG

GOG klinkt als geheimtaal, maar betekent gewoon ‘Groep voor Ontmoeting en Gesprek’. Het is een echt gezamenlijke groep van Vredekerkers en Maarlanders, voornamelijk in de leeftijd van eind twintig tot eind veertig – op een enkeling na, zoals domie, die een klein beetje ouder is.

We komen meestal bij elkaar bij één van de deelnemers thuis, om te praten over een Bijbelgedeelte. Waar ik van heb genoten is de diepte die sommigen van deelnemers aan gesprekken kunnen geven, door hun openheid over hun geloof en dat ze daar woorden voor kunnen vinden. De groep heeft zo’n vijftien deelnemers, maar de éne keer zaten we met vijf, de volgende keer met z’n tienen. Iedereen heeft een drukke agenda. Bij het etentje in juni, dat we de laatste jaren hebben georganiseerd, is bijna iedereen aanwezig.

Ooit begon de groep als een initiatief om ouders met opgroeiende kinderen samen te brengen om te praten over geloofsopvoeding. We kwamen toen twee tot drie keer in het jaar samen. Dat veranderde een aantal jaar geleden in tien keer per jaar. Melson en Els Zwerver brachten uit Brussel het idee mee om als groep oudere en wijzere (soms gaat dat samen) gemeenteleden te gaan interviewen. Met een vaste lijst vragen ging de groep dan op stap naar een (dat wel) van tevoren ingelicht adres. Wij namen iets mee voor bij de koffie en de thee, en de vragen. Vaak ontspon zich een goed gesprek, waarbij de geïnterviewde iets kon vertellen over zijn of haar leven en geloof. En wij konden ons spiegelen aan hoe iemand z’n leven en geloof heeft beleefd.

Vorig jaar kwam het idee op om eens op bezoek te gaan bij mensen die een ander geloof hebben, of op een andere manier in hun geloof staan. We zijn op bezoek geweest bij de moskee in Delfzijl. Zeer gastvrij zijn we daar binnengehaald, maar jammer was wel dat alles voor de imam vertaald moest worden in het Turks. Daardoor werd het een steeds onderbroken gesprek. Ook zijn we op bezoek geweest bij Zen River, het boeddhistische klooster in Uithuizen. Ook daar zijn we heel hartelijk onthaald. We hebben een gesprek gehad en mochten de dagsluiting van het klooster meemaken. Jammer genoeg is ons uitje van de vorige maand naar de kluizenaar van Warfhuizen niet doorgegaan. Broeder Hugo had het leuk gevonden ons te ontvangen. Wie weet volgend jaar! En onze afsluitende pelgrimage van Uithuizen naar Zeerijp over het Jacobspad gaat ook niet door. Maar we gaan wel eten in juni, niet in de tuin van de pastorie maar in een andere gastvrije tuin. Niet iedereen kan daar jammer genoeg bij zijn. Maar hoe dan ook: ergens in mijn hart blijf ik jullie ontmoeten en gaat het gesprek gewoon verder.

domie Tjalling

Reageren? Mail / bel met Tjalling Huisman: 0596 571393 / tjhuisman27@gmail.com

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland