Onder de toren op maandag 11 mei: de Grote Lockdown

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) noemt de economische crisis als gevolg van het Coronavirus ‘de Grote Lockdown’. Dat klinkt onheilspellend en is het ook. Het doet denken aan de Depressie in de jaren dertig van de vorige eeuw. Die betekende grote werkloosheid en armoede voor velen. Hoe het nu zal gaan, dat kan geen econoom voorspellen. Hoe lang zal de dreiging van het virus blijven? Hoe snel zal de economie weer op gang komen? Hoe veerkrachtig zijn bedrijven en mensen? Er is veel onzeker.

Als domie moet je eigenlijk niet over economie schrijven, want wat voor zinnigs kan je daar nou over zeggen! Aan de andere kant: iedereen heeft een huishouding, waarin er geld binnenkomt en er geld uitgaat. Dus iedereen heeft met de economie te maken. Dat maakt ook iedereen deel van de vragen die onze economie oproept. Ik ga er daarbij vanuit dat je keuzes kunt maken in je economie, net zoals in je huishouding. De economie is dus niet een Titanic, die door het noodlot wel op een ijsberg moet stuiten. Misschien is de economie wel een grote oceaanstomer, moeilijk van haar koers te brengen – maar enigszins wendbaar is zij wel.

Wie weet kunnen er straks (of nu al) dingen wel anders. Een paar vragen en voorbeelden: als ik in de supermarkt kiwi’s koop, wat zijn de milieukosten als die helemaal zijn overgevlogen uit Nieuw-Zeeland? Als ik op vliegvakantie ga naar Griekenland, betaal ik dan ook voor de belasting die dat betekent voor het klimaat? Wegen de belastingvoordelen van sommige multinationals op tegen de voordelen die zij de samenleving als geheel brengen? Komen de grote bonussen voor top(meestal)mannen van banken uiteindelijk onze samenleving ten goede? En hoe zit dat met aandelen: hoe voorkom je dat het bij een aandeel eigenlijk alleen gaat om zoveel mogelijk winst en niet om het maatschappelijk nut van het product? Die vraag speelt ook bij de zogenaamde flitshandel: je koopt en verkoopt dan zo snel aandelen van de ene beurs / stad naar de andere beurs / stad dat je er geld aan verdient: is het niet schadelijk dat het product dan totaal uit beeld raakt? Hoe voorkom je dat er een scheiding in Nederland ontstaat (die je in meer landen ziet ontstaan) tussen een (kans)rijke elite en een groep mensen die met moeite de touwtjes aan elkaar kan knopen? Hoe organiseer je solidariteit in Europa, terwijl je toch de solidariteit in ons eigen land in ere houdt? Hoe geef je kansen aan mensen in landen die minder georganiseerd en welvarend zijn? Hoe riskant is het om afhankelijk te zijn van een dictatuur als China?

Allemaal vragen en inderdaad, daar kan een domie geen antwoord op geven. Maar de vragen stellen – dat kan wel, en moet misschien ook.

domie Tjalling

Reageren? Mail / bel met Tjalling Huisman: 0596 571393 / tjhuisman27@gmail.com

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland