Onder de toren op maandag 18 mei: Honden

Ik las dat er ook honden getraind worden om corona te ruiken. Er zijn al honden die kanker kunnen ruiken, of malaria. De honden worden getraind met stukjes katoen waarin menselijk zweet zit. Als de hond kiest voor het corona zweet, krijgt ie een beloning. Maar het is nog een gedoe om de hond goed te trainen. Stel dat het stukje katoen met corona uit een ziekenhuis komt, kiest de hond dan niet voor de ziekenhuisgeur. Of stel dat de coronageur niet in iemands zweet zit, maar in z’n adem: ruikt de hond dat dan?

Toch blijft het aandoenlijk om een foto te zien van een hond die zo getraind wordt: hoe hij kijkt naar z’n trainer, met vragende ogen, is dit de goede, krijg ik nu een beloning. Honden zijn hondstrouw.

Honden krijgen niet altijd een fraaie rol in Bijbelverhalen. Zo herinner ik mij een passage uit het boek l Koningen (21, 24) waarin door de profeet Elia aan Izebel en Achab wordt aangezegd dat honden hen na hun dood zullen opvreten. Het verhaal vertelt later dat dat met Izebel inderdaad gebeurt.

Ook bedenk ik mij een passage uit het evangelie, onder andere Marcus (7, 24 – 30), waarin Jezus een heidense (dus niet Joodse) vrouw vergelijkt met een hond. Het wordt door sommigen gezien als een verhaal over een bekering van Jezus. Ik zie dat toch anders: Jezus heeft het – met een verkleinwoord – over hondjes. Hij schertst met de vrouw en zij heeft dat door. Hun voorstelling is meer bedoeld om de leerlingen van Jezus (niet alleen toen, ook in deze tijd) te leren niet zo exclusief te denken. Feit blijft wel dat de leerlingen van Jezus, en waarschijnlijk ook hun tijdgenoten, de heidenen zagen als honden.

Het mooiste wat ik gehoord heb over honden in de Bijbel, was een preek over de richter Gideon (Rechters 7). Hij krijgt de opdracht om uit zijn grote leger een Gideonsbende te selecteren. Eerst mag iedereen, die bang is, naar huis; er blijven er nog tienduizend over. Hen moet Gideon naar het water brengen. Dan zegt God: degenen die het water met hun tong oplikken, zoals honden doen, die moet je apart zetten van degenen die knielen om te drinken. Driehonderd likten het water op met hun tong, die vormen de Gideonsbende.

Waarom nou juist zij, die dronken als een hond? De voorganger legde een verband met de spreekwoordelijke trouw van een hond: deze driehonderd zullen hondstrouw zijn aan God en Gideon. Dat is nog eens een positieve en zeer terechte kijk op de hond. Wat een hond allemaal wel niet voor een mens kan betekenen!

Overigens zijn honden net als mensen: sommigen zijn hartverwarmend, voor anderen loop je toch liever een blokje om.

domie Tjalling

Reageren? Mail / bel met Tjalling Huisman: 0596 571393 / tjhuisman27@gmail.com

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland