Onder de toren op maandag 4 mei: stilstaan

Het mooie van 4 mei is dat wij met z’n allen als samenleving stilstaan bij hen die gesneuveld zijn. De vaart is voor even uit het leven. Op de Dam in Amsterdam, in de straten van onze dorpen is het twee minuten stil. Zelfs auto’s staan stil, automobilisten nemen de tijd om op een parkeerplaats te gaan staan. Er heerst een geconcentreerde stilte, waarin je alleen de vogels hoort zingen. De klok luidt, The last post wordt gespeeld.

Het is een stilte die we in onze dorpen kennen, wanneer er iemand begraven wordt. Als de klokken dan luiden is het niet stil, maar het roept wel stilte en bezinning op. Als auto’s en fietsers stoppen langs de kant van de weg, uit respect voor de overledene, geeft dat ruimte aan het leven en aan de dood.

Gerrit Achterberg (1905 – 1962) schetst in zijn gedicht Innemee hoe een begrafenis er aan toe gaat in de stad (Den Haag, Innemee is de naam van een uitvaartonderneming). Hij vergelijkt dat met het platteland, waar hij vandaan komt.

Innemee
Ze worden hier begraven met een haast
alsof de dood hen op de hielen zit.
En wat een buitenman het meest verbaast
is dat de stoet bijna geen staart bezit;

natuurlijk weer een ver familielid
waarmee men even naar de groeve raast
om gauw terug te wezen van de rit,
want ieder blijft zichzelf het allernaast.

Bij ons luiden ze urenlang de klok.
Een kind beseft wat te gebeuren staat.
Men schaart zich achter ’t lijk in diepe stilte.

En lang daarna hangt in het dorp een kilte,
die iemand door de schouderbladen gaat;
als het herstellen van een zware schok.

Het mooie van de 4 mei viering is dat ieder zichzelf niet het allernaast blijft. (Bijna) De hele samenleving staat stil bij wat anderen gedaan hebben voor vrede en vrijheid.

domie Tjalling

Reageren? Mail / bel met Tjalling Huisman: 0596 571393 / tjhuisman27@gmail.com

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland