Onder de toren op vrijdag 12 juni: dienst voor jong & oud

Met heel veel plezier heb ik de afgelopen jaren kinderenverhalen verteld tijdens de dienst. Net als velen vind ik het jammer dat er nu niet meer iedere zondag kinderen in de kerk zijn voor de kindernevendienst. Ik zie dat als iets tijdelijks, ik hoop dat er een tijd komt dat er weer iedere zondag kinderen door de kerk lopen. Mooi dat de kerkenraad heeft besloten om toch steeds opnieuw het lichtje van de kindernevendienst aan te steken, als teken dat wij de kinderen welkom heten.

De dienst voor jong & oud heeft de afgelopen jaren een nieuwe betekenis gekregen. Toen ik naar Maarland kwam, bestond er ook al zo’n soort dienst. Ik heb er goede herinneringen aan: onder andere aan de omgekeerde collecte die we organiseerden. Iedereen kreeg de vraag om al het snoep uit tas, jas of broekzak op te diepen en dat in de collectezak te doen. De zakken raakten echt goed vol! Daarna gingen de zakken weer rond en mocht iedereen er iets uitpakken. Het was een soort herverdeling van het beschikbare snoep, het thema van de dienst laat zich raden….

De laatste jaren bieden de diensten voor jong & oud aan ouders en kinderen die niet zo vaak kunnen komen, de mogelijkheid om betrokken te zijn bij de gemeente. Er is een vast groepje ontstaan, dat voor iedere dienst de handen ineen slaat. Geja Huizing, Riet Steijnen, Marijke Robot – samen met de voorganger. Het is echt leuk om met z’n vieren zo’n dienst vorm te geven, ieder met z’n eigen inbreng. Zo hebben de kinderen in het koor van de Jacobuskerk in een schip gezeten, terwijl Anjo de Haan op het orgel een storm speelde. Daarna speelden de kinderen het verhaal over de storm op het meer en Jezus die in slaap is gevallen. In Leermens is een groepje kinderen en ook ouderen met Riet en Lyda van Wageningen in een soort reidans al zingend door de kerk gegaan. Het verhaal was ‘Laat de kinderen tot mij komen’. In dezelfde kerk verscheen op Eerste Advent Marijke als engel op de preekstoel. Zij kondigde aan Geja Maria de geboorte van Jezus aan.

We hebben ook wel eens anderen gevraagd om iets met een thema te doen. De dag na Sint Maarten waren Tineke Zijlstra en Gerry Dallinga in de kerk, ze speelden kinderen met elk een hele berg snoep. Maar die bergen raakten door elkaar. Bij de ruzie die toen ontstond vloog het snoep door de kerk. Dat doet mij denken aan die Groningse ruzie in een vroegere dienst voor jong & oud: het lied Hee doe van Pe Daalemmer en Rooie Rinus werd door Geja en Gerda Lesterhuis omgebouwd tot een stevig partijtje schelden in het Gronings.

Het was altijd een feestje, de diensten voor jong & oud. Maar ook altijd stonden de ruzies en verschijningen en noem maar op, in dienst van het thema.

domie Tjalling

 Reageren? Mail / bel met Tjalling Huisman: 0596 571393 / tjhuisman27@gmail.com

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Ontucht en zedeloosheid, in welke vorm dan ook, of hebzucht mogen bij u zelfs niet ter sprake komen – deze dingen horen niet bij heiligen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland