Onder de toren op vrijdag 5 juni: federatie

Toen ik in Maarland aankwam was er al jaren een Samen op Weg proces gaande. Wat mij en ds Atze Landman, interim-predikant van de Vredekerk, opviel was dat er wel veel in werkgroepen werd gesproken, maar dat de kerkenraden al jarenlang niet meer bij elkaar kwamen. Daar zijn we aan gaan werken. Later hebben ds Marco, ds Riky en ik een poging ondernomen om samen vaker diensten van Schrift en Tafel te vieren, en ook meer van de kerkelijke feesten. In al onze ondernemingslust stuitten we toch op een paar grenzen. De belangrijkste: het verschil in beleving van kerkdiensten; het verschil tussen een streekgemeente en een dorpsgemeente. Het kwam wel tot een Federatie tussen Maarland en Vredekerk, vandaar dat we nu spreken van twee wijken. Ik weet nog dat we op zondagmorgen 30 september 2012 samenkwamen op het Marktplein waar de twee voorzitters de Federatieovereenkomst tekenden. Na een dienst in de Vredekerk, koffie met gebak in de Jacobuskerk sloten we de feestelijkheid af in de Donatuskerk in Leermens. Daar kwamen we de spelers van Zaai tegen: Ingrid en Irma (Tineke Zijlstra en Riky), postbode Siemen (Tjalling) in gesprek met domie (Marco). Na hun act zongen we een federatielied met als refrein (op de melodie van Ik neem je mee van Gers Pardoel):

‘Gereformeerd – helemaal verkeerd
of hervormd – helemaal vervormd
we maken lekker fusie tot het einde van de tijd
ook al zegt Postbode Siemen : er is geen onderscheids: federa – a – a – a – tie.’

Het was een fantastische dag, maar de fusie kwam er niet. De verschillen bleken toch te groot. Eerst vond ik dat jammer en pijnlijk, langzamerhand ben ik daar anders naar gaan kijken. Je kunt ook samenwerken en daarbij de verschillen (vooral in beleving van de eredienst) laten voortbestaan. Mensen verschillen nu eenmaal in hun geloofsbeleving en met die verschillen kun je aan verschillende mensen (die op zoek zijn) een thuis bieden.

Ik ben meer energie gaan steken in dingen die we wel goed samen kunnen doen, in plaats van energie te verliezen aan wat niet wil.

Het jeugdwerk en daarin onder andere de tienerdienst gaan goed samen. De nieuwe initiatieven om als kerk meer betrokken te zijn bij het dorp doen we samen: De Kerk Draait Door en het Platform voor Levensvragen. Daarin werken we met veel plezier, soms schurend maar vaak bruisend, samen met het dorp en met elkaar. En ook menige gezamenlijke dienst, bijvoorbeeld Dankdag met de 18plusgroep, de Paaswake, de kerstnachtdienst, is een feestje!

domie Tjalling

Reageren? Mail / bel met Tjalling Huisman: 0596 571393 / tjhuisman27@gmail.com

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland