Onder de toren op vrijdag 8 mei: sekswerkers

In de krant las ik vorige week een stukje met als kop: Actie voor sekswerkers levert 35.000 euro op. Het EO jongerenmerk BEAM (zie hun website) heeft samen met het Leger des Heils een collecte gehouden voor sekswerkers die nu vanwege Corona geen inkomsten hebben.

Waarom nou voor sekswerkers, E.O. en Leger des Heils, denk ik meteen. Waarom niet voor kappers? Een praktisch antwoord zou kunnen zijn dat de kappers steun van onze regering krijgen, en de sekswerkers vermoedelijk niet. Maar er is ook een Bijbels antwoord: hoewel in het boek Openbaringen Babylon wordt aangeduid als de grote hoer – en dat is niet positief bedoeld – wordt er verder in de Bijbel opvallend positief gesproken over sekswerkers. (Over kappers kan ik nu alleen bedenken dat femme fatale Delila de haren van Simson afknipte, waardoor hij al zijn krachten verloor – dat klinkt helaas voor de kappers niet zo positief). Maar de sekswerkers! De schrijver Maarten ’t Hart heeft er in zijn boeken op gewezen wat Jezus zegt in het evangelie van Matteus (21, 31): ‘Ik verzeker jullie, hoeren en tollenaars zijn jullie voor bij het binnengaan van het Koninkrijk van God.’ Deze uitspraak van Jezus tekent Maarten ’t Hart in één van zijn verhalen op uit de mond van een dominee, die net een bordeel uit komt wandelen. Ik kan het mij niet meer precies herinneren, maar ik geloof dat hij daar een ouderling treft op straat. En dat hij zijn bezoek legitimeert met de uitspraak van Jezus. Het blijft in het midden wat er daarbinnen gebeurd is.

Dat laatste is ook het geval bij het verhaal dat ik als kind erg mooi vond: de avonturen van de verspieders van het land Kanaän (Jozua 2). Twee spionnen van het volk Israël gaan het land verkennen en in de stad Jericho vinden zij onderdak bij de hoer Rachab. Bij haar willen zij overnachten. Maar de koning van Jericho komt te weten dat er spionnen in de stad zijn, en dat die het laatst gezien zijn bij Rachab. Hij vraagt haar om hen uit te leveren. Maar Rachab verstopt de mannen en brengt de koning op een dwaalspoor. Zij laat de twee verspieders ontsnappen door ze met een rood koord langs de stadsmuur naar beneden te laten zakken. Het rode koord is haar redding als later het volk Israël Jericho verovert. Een tijdlang heette de Stichting die zich ten doelde stelde de positie van sekswerkers te verbeteren, dan ook De Rode Draad. En Rachab, zij kwam in Matteus 1 terecht in de afstamming van Jezus Christus.

Vroeger had ik vaak bedenkingen over de E.O. maar nu kan ik alleen maar zeggen: Goed gedaan!

Overigens hoop ik dat de kapper wel snel weer open mag.

domie Tjalling

Reageren? Mail / bel met Tjalling Huisman: 0596 571393 / tjhuisman27@gmail.com

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland