Onder de toren op woensdag 10 juni: kerk naar buiten

Ik kan het mij nu al niet meer anders voorstellen, het is gewoon geworden om voor activiteiten of gespreksgroepen een stukje te schrijven voor de regionale bladen. Toen ik naar Maarland kwam, was ik daar nog niet zo mee bezig. Nu is één van de stappen bij het aankondigen van iets nieuws, de vraag: is het zinvol om dit ook breder aan te kondigen? Ik deed dat bijvoorbeeld bij de 40dagen avonden over meditatie, vanuit het idee dat meditatie iets is dat meer mensen aanspreekt dan alleen mensen van de kerk. Ik had het ook willen doen bij de cursus over christelijke geloven, Een Bijbels ABC, vanuit de gedachte dat er ook buiten de kerk mensen zijn die daaraan mee willen doen. Bij Een Bijbels ABC gooide helaas het Coronaleger roet in het eten.

Twee activiteiten meer naar buiten toe, wil ik hier speciaal noemen. Ik vind ze belangrijk, ze gaan mij aan het hart. De eerste is De Kerk Draait Door. DKDD heeft een geboorte van een paar jaar gehad. Eerst was het idee om iets te organiseren voor mensen die wel ingeschreven staan bij onze kerken (Vredekerk en Maarland), maar die niet zo betrokken zijn. Na een paar van deze avonden merkten we als DKDD groep, dat er vooral nog mensen kwamen die toch al betrokken zijn bij de kerk. Na een paar vergaderingen en een bezinning van een heel jaar, is toen langzamerhand het idee geboren om bekende noorderlingen te interviewen over hun leven en hun levensvisie. We wilden dit graag aan alle dorpelingen van Loppersum en omgeving aanbieden, als een soort podium voor het gesprek over levensvisie. Als plaats hebben we daarom gekozen voor de Petrus en Pauluskerk; het geluid daar is niet de gemakkelijkste, maar de kerk voelt voor veel mensen van buiten de kerk toch als eigen. De eerste gast werd zanger Arnold Veeman. Onze eerste voorbereiding was enorm, we zijn zelfs nog gaan eten bij Arnold Veeman en zijn partner op hun maandelijkse open maaltijd. Vele gasten verder is in het najaar de volgende gast Koos Dijksterhuis, bekend door zijn Natuurdagboek in dagblad Trouw. Jammer genoeg zal ik dat gesprek niet meer meemaken.

De andere activiteit die ik wil noemen, zijn de avonden van Het Platform Levensvragen Loppersum e.o. Het begon als een idee om met en voor de dorpen iets te organiseren rond levensthema’s. En langzaam maar zeker groeide het Platform als samenwerking van de Zorgcoöperatie Loppersum, de Huisartsenpraktijk Van Lune, een betrokken psychiater en de kerken (Vredekerk en Maarland). We hebben nooit echt doelstellingen opgeschreven, maar het komt er (denk ik) op neer dat we informatie, meningsvorming en gesprek willen organiseren over levensthema’s. Het laatste thema was depressie. Wat het volgende wordt, en wanneer….

domie Tjalling

Reageren? Mail / bel met Tjalling Huisman: 0596 571393 / tjhuisman27@gmail.com

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland