Onder de toren op woensdag 13 mei: examen

Als het corona virus niet zo hard had toegeslagen, zaten de eindexamenleerlingen nu te zwoegen in een gymzaal. Bovenstaande cartoon stond afgelopen week in de Fokke & Sukke scheurkalender. De makers hebben die scheurkalender al vorig jaar samengesteld. Natuurlijk konden ze niet voorzien dat er ooit een jaar zou komen dat leerlingen niet in een gymzaal voor hun examen zouden zwoegen. En dat ze het misschien wel zouden missen om dat mee te maken.

Het is voor hen die examen doen dit jaar net zo ontregelend als het voor velen is. Misschien nog wel meer: want opeens zit er een gat in je planning, dat eerst was opgevuld met leren en dan examen doen en vervolgens een examenreis; dan de spanning van het wachten op de uitslag, het ritueel van de diploma uitreiking en vervolgens feesten. Veel van dat alles kan nu niet doorgaan.

De tekst van Fokke & Sukke krijgt in deze coronatijd een heel andere lading: ‘in de bloeitijd van onze jeugd sloten ze ons wekenlang op in huis.’ Als je zelf niet tot een risicogroep behoort en je bent 16 of 17 of 18, is dat heel lastig vol te houden. Je doet het voor je oude oma, of voor je zieke buurvrouw of voor de kwetsbare moeder van je vriend. Maar moeilijk is het wel. Ik kan mij voorstellen dat vooral het gewoon omgaan met andere leerlingen en toch ook met die vreselijke docenten die soms opeens toch wel weer meevallen, een groot gemis is.

Ik hoop voor hen dat zij over een jaar terug kijken op een bijzondere tijd, die niet gemakkelijk was maar waar je tegelijk ook levenswijsheid hebt opgedaan – met een mooi diploma op zak.

domie Tjalling

Reageren? Mail / bel met Tjalling Huisman: 0596 571393 / tjhuisman27@gmail.com

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland