Onder de toren op woensdag 17 juni, in de kring

We vierden altijd avondmaal in de kring in het koor. In de kerkenraad hebben we wel eens afgesproken om op Witte Donderdag één voor één naar voren te lopen om brood en druivensap te ontvangen. De nadruk ligt dan meer op inkeer en bezinning. Maar na een jaar waren we de afspraak al weer vergeten: de kring is zo’n sterk symbool in ons gemeentezijn geworden. Je ziet elkaar staan. Dat kan ook confronterend zijn, want je staat misschien ook in de kring met iemand tegen wie je iets hebt. Het is dan ook geen vriendenkring, het is de kring van de liefde van de Heer. Jezus is het immers zelf die ons uitnodigt voor brood en wijn.

Die wijn is al sinds tijden alleen maar druivensap. Jammer, want in een Katholieke kerk heb ik ooit heerlijke eucharistiewijn geproefd. Maar tegelijk kan het niet anders dan met druivensap, want sommige mensen kunnen nu eenmaal – om wat voor reden dan ook – geen wijn drinken. En er is één beker (buiten coronatijden gerekend dan…). Ik vind het het mooist als er ook één brood is, bij voorkeur glutenvrij; want er zijn ook gemeenteleden die anders niet mee kunnen doen. Dat éne brood symboliseert ook weer de eenheid ondanks alles van de gemeente van Christus. Het brood wordt gedeeld, iedereen deelt er in mee.

Zo stonden we in het koor van de oude kerken van ’t Zandt, van Leermens, van Zeerijp, van Loppersum. Met die oude zilveren beker die rondgaat. Dat zijn kostbare bekers (op de markt), maar ze zijn vooral kostbaar omdat ze ook de eenheid met het verleden symboliseren: al eeuwen hebben mensen ze gebruikt. Het brood is gelukkig nooit oud.

In de kring staan ook altijd de mensen erbij die ons zijn ontvallen, of mooier gezegd ‘voorgegaan’. Natuurlijk staan ze er niet letterlijk bij, maar ze horen er ook bij. En ook de mensen die er graag willen zijn, maar niet kunnen. En de mensen die door een ruzie of door een grote teleurstelling zijn afgehaakt, ook zij staan erbij. Dat maakt de kring niet een blij kringetje, maar een kring met een ernstige diepe vreugde; vol van hoop. Niemand wordt afgeschreven in de gemeente van Jezus; uitschrijven, het is soms niet anders, maar afschrijven – nee! Soms komt er iemand terug, soms met tranen in de ogen om te ontdekken dat er plaats is in de kring van de gemeente. De kring is altijd open.

Wat was het goed om zo samen de druivensap en het glutenvrije brood te delen!

domie Tjalling

Reageren? Mail / bel met Tjalling Huisman: 0596 571393 / tjhuisman27@gmail.com

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland