Onder de toren op woensdag 22 april: aanraken 2

Een zachte – en gewilde! –  aanraking geeft het lichaam een signaal dat de aanmaak van oxytocine stimuleert. Dat hormoon zorgt voor een afname van stress en angst en een toename van naastenliefde.

Des te onbegrijpelijker dat Jezus Maria van Magdala niet toestaat om hem vast te houden. Zij is in tranen om zijn dood (Johannes 20) en omdat ze zijn lichaam hebben weggehaald. En dan opeens is Jezus daar en zegt haar naam: Maria. Zij antwoordt: meester. En waarschijnlijk (het verhaal vertelt dat niet met zoveel woorden) wil Maria hem dan omhelzen en vasthouden. Ze was in grote wanhoop en in diep verdriet omdat Jezus er niet meer was. Zelfs zijn dode, lieve lichaam was weg. En nu staat hij voor haar. Wat wil je dan anders dan hem omhelzen, hem aan je hart drukken, hem vasthouden? En alle angst, alle stress, al het verdriet laten wegvloeien in een eeuwigdurende aanraking.

Waarom zegt Jezus ‘houd me niet vast’? Hij legt het zelf uit in de volgende zin: ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader….’

De evangelist Johannes legt zo het moment van de hemelvaart van Jezus vlak na het moment van de opstanding. Op de dag van de opstanding stijgt Jezus op naar de Vader.

Wat moet je daar van denken? Mijn eerste reactie is dat ik het Maria zo gegund had dat zij Jezus even goed aan haar hart had kunnen drukken. Dat zij hem een tijdje kon vasthouden. Maar de Bijbel is geen roman, het is een geloofsboek.

Daarom is mijn tweede reactie een andere: ik ga op zoek naar de betekenis van de hemelvaart. De Jezus die als een mens op aarde rondliep, kon maar op één plaats tegelijk zijn. Maar de Jezus die naar de hemel is opgestegen, kan overal verschijnen. Je ziet dat al aan de opstandingsverhalen: her en der duikt Jezus op; hij komt binnen ook als deuren gesloten zijn; zomaar is hij weer verdwenen; hij zit opeens ergens aan de oever van het meer.

Jezus na de hemelvaart kun je overal tegenkomen, als degene die jou opraapt langs de kant van de weg en die je wonden wast. Maar ook als degene die je naar je toe komt omdat hij honger heeft, die je vraagt om wat brood.

In het verhaal uit Johannes had ik het Maria van harte gegund om Jezus vast te houden. Tegelijk ben ik er van overtuigd dat Maria tijdens de rest van haar leven Jezus vele malen heeft vastgehouden.

domie Tjalling

Reageren? Mail / bel met Tjalling Huisman: 0596 571393 / tjhuisman27@gmail.com

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland