Onder de toren op woensdag 8 april: levende geliefde

We vieren morgen dus geen avondmaal. Maar dat betekent niet dat er geen verbondenheid is met Jezus en met elkaar. In het verhaal dat we morgenavond op Witte Donderdag lezen uit het Johannes evangelie (hoofdstuk 13) over de laatste maaltijd van Jezus, gaat het ook helemaal niet over brood en wijn. Nee, het gaat er over dat Jezus de leerlingen de voeten wast. En dat de leerlingen elkaar ook de voeten moeten wassen: Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.’ De verbondenheid met Jezus en met elkaar, die worden duidelijk in hoe je in het leven staat.

Die verbondenheid is niet iets van de buitenkant alleen. Het gaat om het je eigen maken van die verbondenheid, van een liefde die tot het uiterste gaat. Prachtige woorden daarbij vind ik in het onderstaande gedicht van Hanny Michaelis. We belanden dan weer in de taal van het avondmaal (brood en drinken), maar ik weet helemaal niet of de dichteres dat ermee bedoeld heeft. Het is ook een gedicht waarbij ik twijfel of ik het wel kan gebruiken om de verbondenheid met Christus aan te duiden. Het klinkt zo lijfelijk, erotisch.

Maar het is goed om te beseffen dat de mystici uit de middeleeuwen ook erotische taal gebruikten voor hun verbondenheid met God. En ook het tafelgebed van Huub Oosterhuis, dat morgen gezongen wordt als gewoon gebed (omdat we geen tafel vieren) zingt over Jezus als ‘je levende geliefde’ die wacht om ‘in mensen mens te worden’.

domie Tjalling

Van Hanny Michaelis:

Neem mij tot je
als brood. Drink mij,
adem mij in.

De binnenkant van je huid
zal ik kussen, je gebeente
verwarmen. Je hart
dat als een getergde vogel
tegen de kooi van je ribben slaat,
zal ik liefkozen zachter dan
het licht de toppen der bomen.

Om alles wat mij
niet langer lief kan zijn
smeek ik je: lijf mij in.
Buiten jou
kan ik niet leven.

Reageren? Mail / bel met Tjalling Huisman: 0596 571393 / tjhuisman27@gmail.com

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland