Onder toren 10-2018

Op 5 december werd ik verrast door een pakje dat door de brievenbus was gegooid. Natuurlijk heb ik geen moment in de gaten gehad of het Sint Nicolaas zelf was of een van zijn Pieten. Er zat een mooi gedicht bij, waar ik echt blij van werd.

Maar ook de inhoud van het pakje was hartverwarmend: gedichten van Arie de Bruin en tekeningen van Len Munnik. Eén van de gedichten, geschreven in Jeruzalem, zet ik hier graag onder:

B IJ Z O N D E R  M E N S

Hier heeft hij ooit gelopen
Isa de profeet
Jezus, de messias
of hoe hij verder heet
of wat men van hem denkt
of maakt ver van mijn bed

Joshua
de zoon van Jozef
timmerman uit Nazareth
die zijn naaste heeft gered

toch een bijzonder mens
die zijn eigen kruis ging dragen
vol onbegrepen vragen

en een uitgesproken wens
om een wereld
waar het recht heerst
en de goddelijke gein
voor de Jood en Palestijn
waar de laatsten
ook de eersten mogen zijn.

Graag wens ik u / jullie allemaal een gezegende kerst!

domie Tjalling

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is, niet meer dan een wake in de nacht.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland