Online diensten wijk Vredekerk tot1 juni

Beste gemeenteleden,

We leven in bijzondere tijden en deze bijzondere omstandigheden vragen van ons allemaal aanpassingen in ons persoonlijk leven. Geen handen schudden, afstand bewaren, geen grote groepen meer vormen, verpleeghuizen op slot en nog wel meer. Maar dat weet u allemaal al.

Ook voor onze kerk hebben de maatregelen de nodige gevolgen. Kerkdiensten zijn, gegeven de afgekondigde maatregelen, niet mogelijk in de “normale” setting tot in elk geval 1 juni. Afgelopen zondag was er een uitzending van de dienst vanuit de Vredekerk. Daarbij waren we met 5 mensen in de kerkzaal. Predikant, ouderling, diaken, organist en iemand voor het geluid. Volgens de kerkorde moeten er bij een dienst tenminste 1 ouderling en 1 diaken aanwezig zijn. De maatregelen die maandag 23 maart zijn afgekondigd spreken van maximaal 3 mensen in een ruimte. Dat zou betekenen dat, wanneer de aanwezigheid van predikant, organist en geluidstechnicus vereist is er geen “plaats” meer is voor ouderling en diaken. Bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere oplossingen. We kiezen er dan ook voor om, in tegenspraak met de kerkorde, bij de komende diensten geen ouderling en diaken aanwezig te laten zijn. Wij vertrouwen op uw begrip en instemming.

De diensten zullen, voor zover dat kan, door Marco worden ingevuld. De Palmpasendienst van 5 april blijft een gezamenlijke dienst onder leiding van ds. Huisman die te beluisteren zal zijn via het kerkomroep account van Maarland

Het spreekt voor zich dat de vergaderingen van moderamen en kerkenraad die in de agenda staan voor de periode tot 1 juni ook niet zullen plaatsvinden. We kunnen elkaar ook via de mail prima bereiken, daar waar dat gewenst dan wel nodig is.

Een ander “probleem” is dat we op 24 mei de dienst zouden hebben waarin we afscheid nemen van Dirk Boersma en Jan Hielema als ambtsdragers en eventueel nieuwe ambtsdragers te bevestigen. We weten nog niet hoe we deze zaak zullen aanpakken.

Van Marco het verzoek om je, voor zover je dat nog niet hebt gedaan, via de website te abonneren op de email nieuwsbrief van de Vredekerk.

Blijf leven in het vertrouwen op Hem van wie we onze hulp mogen verwachten!

Groet,
Ad.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland