Online Inspiratiemiddag Kairos-Sabeel

Toen alles nog normaal was werd er eens per jaar een Inspiratiedag georganiseerd door Kairos-Sabeel Nederland. Velen togen naar Utrecht, om weer te horen hoe de situatie was in Israel en de Palestijnse Gebieden. Dit jaar is dit niet mogelijk.

Kairos-Sabeel is een wereldwijde organisatie, met als centrum Jeruzalem. In vele landen zijn er afde­lingen, zo ook in Nederland, er is zelfs een onderaf­deling daarvan speciaal voor Noord Nederland.

‘Sabeel’ – het betekent ‘weg’- is de stem van Pales­tijnse christenen, die samen geïnspireerd worden door de bevrijdingstheologie.

‘Kairos’ betekent: ‘het tijdstip dat er op aan komt’. Met Kairos-Sabeel willen Palestijnse christenen dus zeggen: het geloof in Gods bevrijding in leven en dood, van zonde en ongerechtigheid, inspireert ons om te werken aan bevrijding uit onze ellende, en het tijdstip is nu. Het kan zo niet langer door­gaan. Zij – en dus ook mensen van Kairos-Sabeel in Nederland – willen de hoop levend houden dat de God van vrede en gerechtigheid ook Israel en de Palestijnen een weg wil geven op samenleven naast elkaar, Joodse Israëli’s en Palestijnen, zonder ge­weld, allen kinderen van één God.

Op 12 december van 15.00 -16.30, uur is er gele­genheid om online de Inspiratiemiddag bij te wo­nen, met het thema DE TOEKOMST VAN JONGEREN IN ISRAEL EN PALESTINA.

Er zijn vier korte inleidingen van jonge mensen: twee zijn Palestijns, twee zijn jonge Nederlandse theologen. Een elfjarige rapper uit Gaza verkondigt op zijn wijze de boodschap van vrede en mede­menselijkheid.

Bij opgave op info@kairos-sabeel.nl ontvangt u de link voor deelname. Informatie bij Riet Bons-Storm, 574111, bonstorm@hetnet.nl

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland