Ontmoetingen Elthato

Lieve mensen van de Vredekerk,
Onderstaande brief is via de mailbom verzonden naar de mensen van Maarland. Dit, omdat het niet meer lukte om via Op de Hoogte beide wijkgemeen­ten te bereiken. We nodigen de mensen van de Vre­dekerk van harte uit om ook te reageren. Lukt dit niet meer voor 1 oktober, dan mogelijk nog voor donderdag 29 oktober.

Lieve mensen van Maarland,
Wat heerlijk toch om weer een kerkdienst te kun­nen bezoeken! Niet zoals we gewend waren, maar wel de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en iets heel waardevols te delen. Corona schept scheidingswanden, maar kan toch niet in staat zijn om ons te scheiden! Met alle voorzorgsmaatregelen is het gelukkig weer mogelijk om elkaar op de zondag te zien. Daarnaast moeten we het ook nog eens doen zon­der onze domie. En die mis je! Als mens, maar ook alles wat hij deed! Hij laat een leegte na, maar was er, denk ik, van overtuigd dat Maarland zelf ook in staat is om iets van de grond te tillen! Na de dienst zondag werd ook duidelijk, dat er geen regulier winterprogramma is, met dank aan….

Toch kan het niet zo zijn dat we elkaar alleen maar op de zondagen kunnen ontmoeten. We hebben het plan opgevat om u uit te nodigen op 2 avonden in Elthato, zodat u mogelijk op 1 avond aanwezig kunt zijn en we de kring klein kunnen houden. We kunnen elkaar daar ontmoeten en in gesprek gaan over wat er leeft en waar behoefte aan is de komende winter. De regels in acht nemen­de moet er toch veel mogelijk zijn in kleine kring thuis, of in Elthato. Ook kunnen we misschien in­vulling vinden voor b.v. de 40-dagentijd. Mogelijk zijn er mensen te vinden die in kleine kring ge­sprekken willen begeleiden.

We nodigen u daarom uit voor: Donderdag 1 oktober om 20.00 uur in Elthato, of Donderdag 29 oktober om 20.00 uur in Elthato.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om een van deze avonden te bezoeken, of om andere redenen liever niet te komen, dan mag u ook uw suggesties mailen naar boven.klungel@home.nl.

Dit mailadres is ook te gebruiken als u graag ver­voer wilt voor deze avonden.

Ook de brievenbus op Zeerijperweg 16, 9919 JS Loppersum ontvangt graag uw ideeën.

Zou u van tevoren aan willen geven of en wanneer u komt. Mocht beide avonden voor u een optie zijn, wilt u dit dan ook aangeven?

Graag zien we uw reactie tegemoet!

Met een hartelijke groet,

Gerda Potze, tel. 785036,  Jos Boven-Klungel, tel. 572311

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland