Ontmoetingen

Sinds de vorige uitgave van het kerkblad zijn we een aantal weken verder. Ook ik ben verdergegaan met het afleggen van bezoeken en in de afgelopen maanden heb ik zodoende al heel wat mensen ontmoet. Ik vind het boeiend en bijzonder om de verhalen te horen over wat mensen bezighoudt. Vaak komen in de gesprekken het gezin en de familie ter sprake en het leven en wonen hier. Zorgen en vreugde worden gedeeld. En ook kerk en geloof komen meestal wel aan de orde én vaak de vraag hoe het verder zal gaan tussen Maarland en de Vredekerk.

Ontmoetingen zijn belangrijk. Naar mijn overtuiging draait het daar ook ten diepste om in de kerk en in het leven van mensen: samen in gesprek zijn, verbonden in ontmoeting met elkaar. Dat kan thuis zijn in de huiskamer, op straat, in de winkel maar ook op zondag en door de week in het kerkgebouw. Alle ontmoetingen hebben voor mij waarde, ook al zijn ze soms nog zo vluchtig en kort.

Zo is voor mij de Bijbel één doorlopend gesprek. Het zijn de verhalen waarin God zich laat ontmoeten. En waarin ik als mens mag meebewegen met en reageren op al die verhalen, met verwondering en waardering, vragen en twijfel, stilte en actie.

In de Bijbel gaat het altijd om ontmoetingen. Tussen God en mensen. En tussen mensen onderling. In het evangelie vernemen we hoe Jezus steeds maar weer het contact zoekt en het gesprek aangaat. Zijn inzet is altijd de ander te leren kennen en te begrijpen: met openheid en met luisteren. Hij stapt op de ander af zonder aanzien des persoons. Hij ontmoet zeer verschillende mensen. In de meest uiteenlopende omstandigheden.

Ontmoetingen zijn nooit eenzijdig; ze doen altijd iets met de mensen die elkaar tegenkomen. Goede en open ontmoetingen scheppen vertrouwen en geven hoop en moed voor de toekomst. Graag ga ik vrolijk verder met mijn bezoeken. En vanaf maart hoop ik ook met zekere regelmaat een kerkdienst te leiden.

Met hartelijke groeten
Pier Prins

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland