Op het keerpunt van het oude- naar het nieuwe jaar

Het kerstfeest weer achter de rug en inmiddels is het alweer januari 2022. Toch goed om even een terugblik te doen op het kerstfeest en op het komende nieuwe jaar.

Na de eerste zondag van advent drong het weer door dat we toeleven naar het komende kerstfeest. Nadat men hier en daar de kerstversierselen weer had aangebracht begon bij mij ook de behoefte om het sfeertje te creëren onder toeziend oog van kleinzoon Ties. Hij vond het prachtig al die lichtjes in de boom.

In deze tijd van korte dagen en lange nachten is er toch de behoefte om licht te creëren. Voordat het christendom zich in Europa vestigde maakten de mensen ook al meer licht om de duisternis te verdrijven. Licht is de oorsprong van alles. Zonder licht groeit er niets. 

Licht geeft de natuur de mogelijkheid om opnieuw te ontluiken. 

Al lijkt het er nog niet op, toch gaan de dagen weer lengen. Gaandeweg de tijd  zal de natuur weer ontluiken en krijgt de schepping een nieuwe kans.

God geeft ook ons weer een nieuwe kans door Jezus naar deze wereld te sturen. Hij is gekomen om alles wat niet is naar Zijn wil van ons weg te nemen en ons de weg te wijzen in wat leven is zoals hij dat bedoeld heeft.

Niet dat ons geen onheil kan treffen, dat weten we maar al te goed dat dit wel zo is. Wat dat betreft zou men eerder geneigd zijn de moed te verliezen. En toch blijf ik erop vertrouwen dat God, ook al zien we Hem soms niet, Hij er toch voor ons zal zijn.

Vanuit die hoop wil ik het nieuwe jaar ingaan, gebaseerd op datgene wat de bijbel ons leert over hoop en verwachting. Aan ons de taak om het zichtbaar te maken wat door de bijbel tot ons komt. 

Kerk in Actie organiseert in de zes weken voor Pasen verschillende collecten met als gemeenschappelijk thema ‘40dagentijd 2022: Alles komt goed?!’ om de nood te lenigen in deze wereld, veraf en dichtbij. Ieder jaar kiest zij een aantal doelen om geld voor in te zamelen. Hieruit kunnen de gezamenlijke diaconieën een keuze maken. Men kan ook zelf collectedoelen bedenken. Te zijner tijd zal u hierover geïnformeerd worden.

Leven toe dat alles goed komt. Makkelijk gezegd, maar je zal maar in een moeilijke periode van je leven zitten, door bijvoorbeeld ziekte en dood. Het gemis en het verdriet zullen groot zijn. Ik denk aan de vele problemen waar de wereld mee te kampen heeft, zoals de klimaatverandering, oorlogen en overbevolking. Ik kan mij voorstellen dat veel mensen zich er ontredderd door kunnen voelen. Je zou er pessimistisch van kunnen worden.

Dwars tegen al dit onheil in belooft God ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. Hij vraagt ons om daar nu al iets van te laten zien; door de zieken te verzorgen, de armen eten te geven en de vluchtelingen onderdak te bieden. Door er voor elkaar te zijn. 

Levend naar Pasen toe geven we de hoop door in het geloof dat alles goed komt. Tegen de verdrukking in wil ik hierin blijven geloven. Ik vergelijk het wel eens met een stuk braakliggend terrein. Wanneer je er niets aan doet zal onkruid de overhand krijgen, zo lijkt het. Maar als je de natuur z’n gang laat gaan, zullen er na jaren bomen beginnen te groeien, die het onkruid zullen gaan overheersen. Er zal een mooi stuk natuur ontstaan. Zo geloof ik dat uiteindelijk het goede het van het kwade zal winnen.

Ook dit jaar komen er ongetwijfeld weer veel zaken op ons af, als kerk en als persoon. De hulp en ondersteuning van onze gemeenschap zal daarbij broodnodig zijn.

Hopelijk heeft u ondanks de coronabeperking toch een goed kerstfeest mogen vieren.

Voor het nieuwe jaar wens ik u veul hail en zeeg’n in het nije joar.

Piet Meerman

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland