Op Verhoal komen in de Vredekerk

In Latijns Amerika lezen vele armen de Bijbel en herkennen hun eigen moeilijke situatie erin. Ze halen  er bemoediging uit. God vergeet hen niet en kiest niet voor de onderdrukker maar juist voor mensen in moeilijkheden. Dat is uitgegroeid  tot een methode waarbij de huidige situatie geanalyseerd wordt en dan gekeken wordt wat een Bijbeltekst in die context te zeggen heeft. Vandaar dat het de naam Contextueel Bijbellezen heeft gekregen. Platform kerk en Aardbeving wil graag deze methode ook naar Groningen halen. De bijbel openslaan en lezen  en betrekken op onze omstandigheden. Dat is toch precies de taak van de kerk?

Op 9 oktober is in de Vredekerk om 20:00 een avond contextueel bijbellezen. In ons gebied speelt al 5 jaar de aardbevingsproblematiek. Waarbij de ervaringen van de bewoners heel verschillend zijn. Nu is er een nieuwe fase aangebroken met de versterkingsoperatie, waarmee bijna iedereen te maken zal krijgen. Wij gaan deze avond kijken wat het met ons doet. Maar daar blijft het niet bij. We gaan ook lezen in de Bijbel, het woord van God, volgens de methode uit Latijns Amerika om al doende te ontdekken hoe de bijbel in onze situatie tot spreken komt en ons ook kan helpen niet bij de pakken te blijven zitten.

De vorige avond in Appingedam hadden de deelnemers heel verschillende ervaringen rond aardbevingen en ook in  de geloofsbeleving waren verschillen. Toch ontstond  er juist een onderlinge verbinding. Doet u ook mee met dit avontuur? De uitkomst staat immers niet vast. We hopen ook deze avond op een hele positieve ervaring net als de voorgaande keer.

De avond wordt geleid door ds. Marco Roepers en Jacobine Gelderloos, onderzoeker bij de PThU die hiervoor een cursus hebben gevolgd gegeven door mensen van Kerk in Actie die ervaring met deze manier van Bijbellezen in Latijns Amerika.

Opgave en informatie bij ds.  Marco Roepers predikant@pknloppersummaarland.nl 0596-572929. Ook mensen van andere gemeenten, buitenkerkelijk zijn van harte welkom!

 

Downloaden (PDF, 21KB)

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland