Open College ‘Theologie en Kunst’ start op 19 september 2022

Dit najaar organiseert Theologische Verdieping Groningen (TVG) weer een interessant Open Col- lege. Dr. Jan L. de Jong, universitair docent Vroeg Moderne kunst aan de Rijksuniversiteit neemt ons mee in het thema “Christelijke theologie en Kerkelijke kunst in West Europa”.

In deze serie lezingen zullen we kunstwerken bekijken in samenhang met de zich ontwikkelende theologie in de eerste eeuwen van het Christendom. Daarbij komen vragen aan de orde die nog steeds zinvol en actueel zijn, zoals: kunnen ‘beelden’ een verklaring en/of verrijking van de Bijbeltekst bie- den en kunnen zij helpen de beleving van het geloof te verdiepen? Is het daarvoor noodzakelijk dat kerkelijke afbeeldingen ‘kunstwerken’ zijn? Wat is het effect als kerkelijke afbeeldingen niet meer in een kerk maar in een museum worden tentoongesteld?

Jan L. de Jong

 Data:  19 en 26 september, 3 en 10 oktober 2022 Plaats: Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220, Groningen
Tijd:   19.30 – 22.00 uur
Kosten: € 40,-
Docent: dr. Jan L. de Jong

Meer informatie en aanmelden via de website van TVG: www.tvg-groningen.nl

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland