Open College TVG-Groningen

9 Maart start het Open College van 4 avonden over Leven en theologie van Dietrich Bonhoeffer. Docent is Bert L. van der Woude, predikant van de PG Winschoten en cursusleider TVG.

Inhoud van de cursus

Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan het leven van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Toen in maart 1943 een aanslag op het leven van Hitler mislukte werd Bonhoeffer sa­men met Hans von Dohnanyi op 5 april gearres­teerd. Na twee jaar gevangenschap en nauwelijks één maand vóór de capitulatie van Duitsland werd Bonhoeffer in het concentratiekamp Flossenbürg opgehangen. Zijn brieven uit de gevangenis maken nog steeds diepe indruk. Het gedicht ‘door goede machten trouw en stil omgeven’ (Lied 511 in het nieuwe Liedboek) stuurde Bonhoeffer mee in de voorlaatste brief aan zijn ouders.

In deze colleges volgen we zijn leven op de diverse plaatsen waar hij gestudeerd en gewerkt heeft en maken kennis met de belangrijkste thema’s uit zijn theologie. Veel van wat Bonhoeffer schreef wordt nu pas begrepen en heeft een hoge mate van actua­liteit. Tijdens de colleges bekijken we (bewegende) beelden en lezen we een aantal kernteksten om het nadenken over het werk van deze bijzondere man op gang te brengen.

Data:  9 maart, 23 maart, 6 april, 20 april 
Aanvang: 19.30 uur in het Willem Lodewijk Gym­nasium, Groningen.
Kosten: € 40,- , (echt)paren betalen € 60,-
Opgave via het inschrijfformulier op de website: https://www.tvg-groningen.nl of via emailadres: administratie@tvg-groningen.nl

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland