Open colleges mystieke teksten

door Lucas J. Tiesinga start op 30 oktober 2023

De Duitse theoloog en jezuïet Karl Rahner beweerde in de vorige eeuw dat de christen van de toekomst een mysticus zal zijn of hij zal helemaal niet bestaan. De strekking van deze uitspraak is dat de bewustwording van Gods tegenwoordigheid essentieel is in de relatie met God en het christelijk geloof. ‘De langste reis is de reis naar binnen’ schreef Dag Hammarskjöld, Nobelprijswinnaar en voormalig secretaris-generaal van de VN. Hij roept met zijn mystieke tekst op om innerlijk op reis te gaan. Dat is een levenslange reis van vertrouwen waarbij je kunt groeien in geloof, hoop en Gods liefde.

Op de vier collegeavonden maken we gebruik van mystieke teksten van enkele joodse maar vooral christelijke mystici en mystieke schrijvers door de eeuwen heen, tot op de dag van vandaag. De volgende namen zullen voorbijkomen: Bernardus van Clairvaux, Willem van Saint-Thierry, Ruusbroec, Johannes van het Kruis, Teresa van Avila, Ignatius van Loyola, Gerhard Tersteegen, Simone Weil, Evelyn Underhill, Dietrich Bonhoeffer, Etty Hillesum, Dorothee Sölle, Thomas Merton en Carine Philipse. De selectie van mystieke teksten nodigt uit om zelf in de woorden Gods tegenwoordigheid te ontdekken en te ervaren. Er is tijdens de avonden ruimte om in gesprek te gaan over wat de teksten oproepen.

Lucas J. Tiesinga studeerde gezondheidswetenschappen en theologie en heeft zich middels de opleiding tot geestelijk begeleider gespecialiseerd in de mystieke theologie en de geestelijke begeleiding. Momenteel is hij predikant–geestelijk verzorger bij een GGZ instelling.

Data: maandag 30 oktober, 13 en 27 november, 11 december 2023

Plaats: Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220, Groningen

Tijd: 19.30 – 21.45 uur
Kosten: € 40,–
Docent: Lucas J. Tiesinga, MA, MSc, PhD

Aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website www.tvg-groningen.nl of via het emailadres: administratie@tvg-groningen.nl

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland