Ophalen oud papier vanaf 1-1-2023

De vraag is steeds: Hou zit dat nou mit dat old papier, mien jong?

Nog een keer dan, omdat er nog steeds verwarring is: Eemsdelta heeft voor de voormalig gemeente Loppersum het ophalen van oud papier veranderd en gaat dezelfde methode toepassen zoals dit reeds werd toegepast in de voormalige gemeenten Delfzijl en Appingedam.

Hoe hebben zij dit gedaan:

De routes die door de vrijwilligers in deze buurten werden gedaan zijn in drie stukjes geknipt. Eén van die routes wordt op dinsdagavond gelopen en de inwoners die aan de dinsdagavond route wonen hebben van de gemeente Eemsdelta de data van 2023 daarvan ontvangen en dienen dus op die data papier bij de weg te zetten.

De andere twee routes worden op zaterdagen gelopen en de inwoners die aan die routes wonen hebben die data van de gemeente doorgekregen.

Wij lopen op de zaterdagen de routes die Eemsdelta zijn aangegeven en de mensen die de zaterdag datums hebben doorgekregen van de gemeente, zetten dan hun papier bij de weg. Er is dus geen gereformeerd, vrijgemaakt, schoolpapier enz. meer.

De totale opbrengst, wat er op de dinsdagen en zaterdagen wordt opgelopen aan papier, wordt verdeeld over de organisaties die papier lopen en dit gaat gebeuren d.m.v. een verdeelsleutel wat er vroeger door een organisatie werd opgehaald. Dus als wij vroeger 50% van de totale opbrengst hadden, krijgen wij nu ook weer 50%.

Er is geen bijrijder meer nodig: de chauffeur heeft de route digitaal in de auto.

Alle particulieren zullen in de loop van 2023 een papiercontainer ontvangen, voorlopig staat het nog gewoon los bij de weg.

Ik hoop dat het nu duidelijk is voor iedereen, anders horen we dat wel.

Wietse Bouwman

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland