Oproep financiële actie “50 jaar bezetting”

Kerstgift voor Bethlehem

Volgend jaar juni is het 50 jaar geleden dat de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Gazastrook bezet werden. Bijna een mensenleven lang!

Er zijn verschillende gradaties van bezetting, soms direct zoals in 60% van de Westoever, soms indirect, in die gebieden waar er beperkte Palestijnse autonomie is. Dat laatste is het geval in Bethlehem, de stad waar ik met gezin al 20 jaar woon en werk. Zoals je weet schrijf ik soms een blog. Hier beneden is er weer een, over het zgn. Muurmuseum.

Veel van mijn werk de afgelopen jaren heeft in het teken gestaan van het versterken van de Palestijnse stem. Dat is nodig in een wereld waar die stem maar al te vaak vervormd wordt, of in het geheel niet gehoord. In samenwerking met de Stichting Friends of Young Bethlehem in Nederland (een “erkend goed doel organisatie”), wil ik nu graag een persoonlijk beroep op u doen die stem meer werking te geven. Volgend jaar juni organiseert mijn organisatie, het Arab Educational Institute, een herdenking van vijftig jaar bezetting. Dan zal ook een tentoonstelling van 50 grote posters worden geopend met schilderingen van Palestijnse vrouwen en jongeren. In die tentoonstelling krijgt hun noodkreet hart. De dunmetalen posters zullen worden bevestigd op de immens hoge Muur die grote delen van Bethlehem afgrenst en omringt.

Graag wil ik je financiële steun vragen voor het mogelijk maken van deze posters. Je kunt een lot of meer loten kopen in het kader van de actie van de Friends of Young Bethlehem. Je maakt dan kans op een beeldhouwwerk van mijn broer Paul van Teeffelen of een kunstwerk van onze nicht Marian Evers. Een lot kost 10 Euro. Met 10 loten maak je een poster mogelijk en kan ook uw naam op de poster worden vermeld.

We hopen met de financiële actie ongeveer 6000 Euro te verzamelen zodat de kosten van de posters en voorbereidende kunstworkshops zijn gedekt.

Zie ook de volgende korte animatiefilm, gemaakt voor de financiële actie door twee vrijwilligers bij het instituut: https://www.youtube.com/watch?v=dPi4TfOd32s

Voor verdere informatie, waaronder de bankgegevens, verwijs ik graag naar de website van de Friends: Friends

Heel hartelijk dank voor uw gift!

Met een vredes- en Kerstgroet uit Bethlehem,

Toine van Teeffelen

PS
1: Je kunt dit bericht gerust delen.
2. Belangstellende buitenlandse kunstenaars kunnen in juni volgend jaar hun werk digitaal op de Muur vertonen. Zie voor meer informatie: Muur

 Onverwachte bezoekers
Soms komen er onverwachte bezoekers bij het Muurmuseum. Het ‘Museum’ omvat op het moment 170 grote dunmetalen posters bevestigd op de hoge Muur rond het Graf van Rachel in Bethlehem. De meeste posters tonen menselijke verhalen van Palestijnse jongeren en vrouwen. Zij vormen een ‘statement’ van menselijke moed en breekbaarheid tegenover de doodsheid, annexatie en verdeeldheid waar de Muur voor staat.

Nu kwam een paar weken geleden een delegatie van het Israëlische leger langs om de posters te inspecteren. Om 2 uur in de nacht las een soldaat zo’n 50 van de in het Engels gestelde verhalen voor, in een loudspeaker. Een collega vertaalde in het Hebreeuws. Alles werd opgenomen. Een echte legeroperatie.

Claire, die in het huis daar woont, omgeven door negen meter hoge muren en posterverhalen, kon een paar uur niet slapen. Steeds maar weer hoorde ze ook “Sumud Story House”, waarmee de verhalen eindigen.

Het Huis wordt nog eens beroemd.
Op zich moet het een fascinerend gezicht zijn geweest. Graag had ik zelf hen het verhaal van Mary en dochter Jara horen voorlezen. Jaren geleden werd de laatste op 9-jarige leeftijd gelast bij het checkpoint haar kleren uit te doen met een rij wachtenden achter haar. Toen Mary op haar beurt Jara vertelde daarmee te stoppen, werden beiden door de soldate verordonneerd naar Bethlehem terug te gaan. Mary repliceerde door de soldaat te vertellen ‘naar Tel Aviv terug te gaan’.

Mary placht altijd te zeggen dat het leger niet in de Muurposterverhalen is geïnteresseerd. De enige keer dat ik merkte dat men aan die kant geïrriteerd was, was toen het straatbordje ‘Apartheid Rd’ aan de andere kant van het Graf van Rachel, bij Aida kamp, door het leger met de nodige kracht van de Muur werd verwijderd. Dat was een recente toevoeging aan het Museum.

In zekere zin is de nieuwe interesse een klein succes.

Kennelijk zag het leger na enkele jaren dat de verhalen behoorlijk door buitenlandse bezoekers worden gelezen die vanuit de checkpoint langs komen wandelen. Sommige Palestijnse gidsen nemen ook groepen ernaartoe, of naar het ommuurde huis van Claire.

Maar de vraag is, waarom deze registratie? Uit nieuwsgierigheid? Om te checken of er sprake is van ‘ophitsing’?

Ondertussen is het ’s avonds en ’s nachts niet prettig vertoeven in dit gebied rond het Soemoed Verhalenhuis. Een kennis reed onlangs in de auto met haar kinderen langs de Muur daar. Toen ze niet snel genoeg stopte op een bevel van soldaten die daar patrouilleerden, werd aan beide kanten van de zijramen een geweer op haar en de kinderen gericht.

Palestina family

Toine van Teeffelen
Bethlehem
2/12/2016

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven, kinderen zijn trots op hun voorouders.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland