Oproep

Deze tas ben ik al een aantal maanden kwijt. De hengsels zijn inge­kort. Wat ik mij kan herinneren is, dat ik hem bij mij had tijdens de ge­meenteavond af­gelopen voorjaar en/of met het ge­zamenlijk pannenkoeken eten.

Deze tas is mij erg dierbaar en ik hoop dat iemand weet waar hij is!

 

 

Elly Haak- Geertsema
Tel 0623631644

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland