Orde van dienst Bij het afscheid van domie Tjalling van Maarland 21 juni 2020 9 uur 30

Deze gezamenlijke dienst wordt op 21 juni 2020 uitgezonden via www.kerkomroep.nl
U / je kunt ook kijken naar deze dienst via deze link: YouTube
De dienst begint om 9.30 uur.

Orde van dienst Bij het afscheid van domie Tjalling van Maarland 21 juni 2020 9 uur 30

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland