Orde van dienst wijk Vredekerk 2 augustus 2020

De kerkdienst in de Vredekerk begint zondag om 9:30. De voorganger is ds. Toornstra. Bouke van der Ploeg bespeelt het orgel. De techniek wordt verzorgd door Dirk Dwarshuis, Dennis Voshart en Marc Hielema. De dienst is  te volgen op Kerkomroep via de pagina van de Vredekerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12303 en via YouTube. Klik hier voor de uitzending:  

Welkom en afkondigingen
 
Welkom
gez 601
groet en bemoediging
psalm 121: 1,2,
Kyriëgebed
Glorialied psalm 121: 3,4
Gebed bij de opening van de Schrift
lezing 1: Gen 28: 10-16
zingen: 763: 1,2,5
lezing 2: Luc 16: 19-31
zingen 339A
preek
zingen: 825:1,3,5
dankgebed, voorbeden, stilte, Onze Vader
slotlied: gez 146c: 1,3,7
wegzending en zegen.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland