Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Donatuskerk

  29 november 09:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  29 november 09:30
 3. Kerkdienst Vredekerk

  6 december 09:30
 4. Kerkdienst Jacobuskerk

  13 december 09:30
 5. Kerkdienst Vredekerk

  13 december 09:30
 6. Kerkdienst Donatuskerk

  20 december 09:30
 7. Kerkdienst Vredekerk

  20 december 09:30
 8. Kerkdienst Kerk Eenum

  20 december 16:30
 9. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  23 december 19:00
 10. Kerkdienst Donatuskerk

  24 december 20:00

Orde van dienst wijk Vredekerk 2 augustus 2020

De kerkdienst in de Vredekerk begint zondag om 9:30. De voorganger is ds. Toornstra. Bouke van der Ploeg bespeelt het orgel. De techniek wordt verzorgd door Dirk Dwarshuis, Dennis Voshart en Marc Hielema. De dienst is  te volgen op Kerkomroep via de pagina van de Vredekerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12303 en via YouTube. Klik hier voor de uitzending:  

Welkom en afkondigingen
 
Welkom
gez 601
groet en bemoediging
psalm 121: 1,2,
Kyriëgebed
Glorialied psalm 121: 3,4
Gebed bij de opening van de Schrift
lezing 1: Gen 28: 10-16
zingen: 763: 1,2,5
lezing 2: Luc 16: 19-31
zingen 339A
preek
zingen: 825:1,3,5
dankgebed, voorbeden, stilte, Onze Vader
slotlied: gez 146c: 1,3,7
wegzending en zegen.

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen; mijn geloften los ik in. Het is de HEER die redt!