Orde van dienst voor het morgengebed 3 mei 2020 Jacobuskerk Zeerijp

Deze dienst wordt uitgezonden via www.kerkomroep.nl Vul als plaatsnaam in: Loppersum. klik vervolgens op Petrus en Pauluskerk

U / je kunt ook kijken naar deze dienst via deze link: https://youtu.be/aV4tqZqLKUs De dienst begint om 9.30 uur.

Morgengebed op 3 mei 2020 in Zeerijp

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland