Oud papier

Het oud papier wordt opgehaald op 10 oktober.
Bijrijder: J. Korblet
08.30 – 11.00 uur M. Nienhuis en J. Hielema
11.00 – 13.30 uur G.P. van der Eide en F. Beukema

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland