Oud papier

Het oud papier wordt opgehaald op 14 november.
Bijrijder: P. Meerman
08.30 – 11.00 uur J. van der Zee en G.Huizinga
11.00 – 13.30 uur A.Bakker en G. Winter

Let op: Op 12 december wordt, vanwege logistieke redenen bij Virol, het oud papier pas vanaf 13.00 u opgehaald. Alle lopers starten dan om 13.00 u.
Bijrijder: G. Smid
Lopers: R. Meyer, T. Mollema, P. van Zanten en H. Vegter

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland