Oud papier april 2021

Het oud papier wordt opgehaald op 10 april 2021.
Bijrijder:  vacant
08.30 – 11.00 u  D.P. Dwarshuis en vacant
11.00 – 13.30 u  A.Koens en vacant

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland