11 september 2021 oud papier

Het oud papier wordt opgehaald op 11 september 2021
Bijrijder:  vacant
08.30 – 11.00 u  M. Pot en P. Flikkema
11.00 – 13.30 u  B. Kuilema en D.J. Land

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland