Oud papier

Het oud papier wordt opgehaald op 12 september 2020.

Bijrijder: K.M. Vegter.
08.30 – 11.00 uur M. Pot en P. Flikkema
11.00 – 13.30 uur B. Kuilema en D.J. Land

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland