Oud papier

Het oud papier wordt opgehaald op 12 september 2020.

Bijrijder: K.M. Vegter.
08.30 – 11.00 uur M. Pot en P. Flikkema
11.00 – 13.30 uur B. Kuilema en D.J. Land

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; alleen een dwaas veracht wijsheid en wijst vermaning af.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland