Ouderenkring

Op dinsdagmiddag 21 november is er weer ouderenkring in de Vredekerk. Aanvang 15.00 uur.

Op verzoek van één van de deelnemers is het onderwerp begraven of cremeren. Dat onderwerp past goed bij de maand november waarin we de overledenen gedenken op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (dit jaar op 26 november). Hoe kijken we aan tegen het levenseinde waar we eens allemaal mee te maken krijgen? Hoe maken we onze eigen wensen kenbaar en wat is daarbij voor jou belangrijk? En hoe beoordelen we deze vragen vanuit ons christelijke geloof en de Bijbel?

Welkom om hierover van gedachten te wisselen. Voor vervoer kunt u contact opnemen met Ko Wiersema.

Pier Prins

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland