Ouderenkring

De vorige keer is afgesproken om na de zomer de kring voort te zetten. We komen weer bij elkaar op donderdagmiddag 21 september a.s. in de Vredekerk voor ontmoeting en gesprek. We beginnen om 15.00 uur. Koffie en thee staan klaar. Het onderwerp is: de voordelen van het ouder worden. Veroudering gaat in de regel gepaard met vermindering van krachten en een toename van klachten. Hoe beleven we zelf het ouder worden? En vooral hoe kun je op een positieve manier omgaan met het oud(er) worden? Hoe wordt er eigenlijk in de Bijbel aangekeken tegen het ouder-worden en ouderdom?

Van harte welkom!

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland