Ouderenmiddag

Op 1 februari waren we wij elkaar en hebben we over uiteenlopende zaken gesproken. Op woensdagmiddag 29 maart komen we weer bij elkaar in de zaal van de Vredekerk.

Dit keer gaan we een Bijbelquiz doen van het Nederlands Bijbelgenootschap met makkelijke maar ook wel met een aantal moeilijke vragen. In elk geval steken we altijd iets op van de vragen en de antwoorden. Behalve dat zo’n quiz leerzaam kan zijn, is die ook altijd leuk. We ontmoeten elkaar bij de koffie / thee.

Mocht u vervoer nodig hebben, bel even dan even naar Ko Wiersema , Ina van der Ploeg  of Justus Wouda .

We beginnen om 15.00 uur. Van harte welkom!

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard, dat u van de Geest ontvangt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland