Over de diensten 13 mrt t/m 5 apr

Vrijdag 13 maart, Avondmaal Wiemersheerd
Vandaag is er een dienst van Schrift en Tafel in de grote zaal van zorgcentrum Wiemersheerd in Loppersum. Iedereen is van harte welkom! De dienst begint om 19.30 uur.

Zondag 15 maart, Vierde zondag van de Veertigdagen
Twee diensten zijn er vandaag:
Een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum, waarin ds Marco Roepers voorgaat en Jan Smid het orgel bespeelt.

Een Morgengebed in de Jacobuskerk in Zeerijp, waarin Janny Klungel en Gerda Potze voorgaan en Stef Tuinstra het orgel bespeelt.

Beide diensten beginnen om 9.30 uur.

De eerste inzameling is in beide diensten voor het Veertigdagenproject, buitenlands diaconaat: leren lezen en schrijven aan ongeletterden in Bangladesh. De tweede rondgang is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 22 maart, Vijfde zondag van de Veertigdagen
In een dienst in de Mariakerk op ’t Zandt bespeelt Wilko Middel het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject, buitenlands diaconaat: leren lezen en schrijven aan ongeletterden in Bangladesh. De tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

De dienst begint om 9.30 uur.

Zondag 29 maart, Palmpasen
Twee diensten zijn er.

Om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk van Loppersum. Vandaag hangen we twee doopbordjes op, zie het bericht hierover elders in dit Kerkblad. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal zingen, op het orgel speelt Ab Gramsbergen. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Na de dienst wordt de Paaskaars weggehaald uit de kerk.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject en het eigen kerkenwerk.

Om 16.30 uur is er kinderpalmpasen in de Donatuskerk in Leermens. Ds Tjalling Huisman is voorganger en Wilko Middel bespeelt het orgel. De opbrengst van de collecte is voor de Stichting Leergeld, die zich inzet voor kinderen uit gezinnen waar weinig geld is.

Voorafgaand aan de korte kerkdienst, kunnen kinderen in ’t Gebouwtje een Palmpasenstok maken. Dat begint om 15.30 uur. Bij niet al te slecht weer, lopen we met de Palmpasenstokken in optocht een rondje Leermens om bij de kerk uit te komen.

Met Palmpasen begint de Stille Week, als thema hebben we dit jaar gekozen voor Licht dat terug komt. Dat is onderdeel van een kort lied:

Licht dat terug komt,
hoop die niet sterven wil,
vrede die bij ons blijft.

In de Stille Week zijn er drie diensten:

Donderdag 2 april, Witte Donderdag
In de Donatuskerk in Leermens is er om 19.30 uur een dienst van Schrift en Tafel, waarin de Riepster Cantorij zal zingen. Ab Gramsbergen bespeelt het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman.

De inzamelingen zijn voor het Veertigdagenproject en voor de kerk.

Aan het einde van de dienst verlaten we in stilte de kerk.

Vrijdag 3 april, Goede Vrijdag
In stilte beginnen we om 19.30 uur de dienst in de Mariakerk van ’t Zandt. Het is een sobere dienst, waarin ds Tjalling Huisman voorgaat, Wilko Middel bespeelt het orgel.

Weer verlaten we in stilte de kerk.

Zaterdag 4 april, Paaswake
Om 22.00 uur begint de dienst in stilte, maar aan het einde van de dienst staan we in de kring om brood en wijn te delen en om naar het Paasevangelie te luisteren. De nieuwe Paaskaars wordt tijdens deze dienst de kerk binnengedragen.

Voor deze gezamenlijke dienst komen we samen in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist Ab Gramsbergen.

Paasmorgen, zondag 5 april
Op deze Paasmorgen zijn er twee gezamenlijke diensten, beide beginnen om 10.00 uur !!!!

In de Vredekerk in Loppersum is ds Marco Roepers voorganger, de samenzang wordt begeleid door Loppersums Harmonie onder leiding van Alfons Weges.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is ds Riky Chrisstoffers voorganger, organist is Henk de Vries. Onder zijn leiding zal de Riepster Cantorij de gemeentezang ondersteunen en verfraaien.

De eerste inzameling is in beide diensten voor het Veertigdagenproject, buitenlands diaconaat: leren lezen en schrijven aan ongeletterden in Bangladesh. De tweede rondgang is voor het eigen kerkenwerk.

Voor deze diensten kunt u/kun jij ook weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zorgt dat ze daar terecht komen.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland