Over de diensten 14 dec t/m 18 jan

Zondag 14 december, Derde Advent
Vandaag is er dienst in Zeerijp, de Jacobuskerk. Henk de Vries bespeelt het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman. We beginnen om 9.30 uur.
De eerste inzameling is voor het Zeemanshuis, de tweede voor het werk van onze eigen kerkrentmeesters.

Zondag 21 december, Vierde Advent
Vier diensten zijn er vandaag.
Om 9.30 uur is er een morgengebed in de Donatuskerk in Leermens. Voorgangers zijn Gerda Potze en Elske Kramer, organist is Jan Smid.

Ook om 9.30 uur is er een federatiedienst in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Pol uit Zuidhorn, organist is Gerrit Huizenga.Inzamelingen in deze beide diensten zijn voor het werk
van onze eigen diakenen en voor het werk van onze eigen kerkrentmeesters.

’s Middags om 16.30 uur is er het traditionele kerstfeest in de Dorpskerk in Eenum. Dit jaar zal er zang zijn van het Losdorpster(shanty)koor onder leiding van Harm op ’t Holt. De samenzang wordt begeleid vanachter het orgel door Bouke van der Ploeg, voorganger is ds Tjalling Huisman.

’s Avonds om 19.30 uur is er de jaarlijkse kerstviering in de Pancratiuskerk in Godlinze. Het mannenkoor uit Leek komt zingen, voorganger is Jan Windt. De opbrengst van de collecte is voor opvang van de kinderen uit Tsjernobyl.

Dinsdag 23 december, Kinderkerstnacht
‘Ga mee door de poort’ is het thema van de Kinderkerstnachtdienst op dinsdag 23 december om 19.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Het geboortefeest van Jezus wordt gevierd door middel van een kerstspel, zang en muziek. Veel kinderen spelen mee en gaan samen door de poort van licht en vrede. Iedereen is van harte welkom om dit feest mee te vieren.

Er zal tijdens de dienst ook gecollecteerd worden. De opbrengst is bestemd voor Stichting Leergeld. Deze stichting steunt schoolgaande kinderen (4 tot 18 jaar) van ouders met lage inkomens omdat ze vindt dat alle kinderen mogen meedoen. Meedoen vergroot de horizon van kinderen. Zo maken zij sociale contacten, leren teamgeest, zich handhaven in een groep, leren winnen en verliezen.

De kinderkerstnachtdienst wordt georganiseerd door de kindernevendienst van wijkgemeente Loppersum en wijkgemeente Maarland

Woensdag 24 december, Kerstavond
Op deze avond zijn er twee diensten.

Om 20.00 uur is er een kerstavonddienst in de Donatuskerk in Leermens. Het is een ontmoetingsdienst (van de Gereformeerde kerk ’t Zandt – Godlinze en de Hervormde wijkgemeente Maarland samen) voor jong en oud met als thema: De ster wijst je de weg. Voorganger is ds Sybrand Alblas, organist is Wilko Middel.
Na afloop van de dienst is er chocolademelk en glühwein.

Om 22.00 uur is er een kerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Het popkoor Ripa onder leiding van Ianthe Paternoster zal een aantal liederen zingen. De samenzang wordt begeleid door organist Ab Gramsbergen. Voorganger is ds Tjalling Huisman. Bij mooi weer is er chocolademelk en glühwein op het Marktplein, na het zingen van Ere zij God; anders blijven we in de kerk.

In beide diensten is er een inzameling voor Kinderen in de knel, de tweede rondgang is voor de kerk.

Donderdag 25 december, Kerstmorgen
Twee federatiediensten zijn er op deze kerstmorgen, beide beginnen om 10.00 uur!

In de Vredekerk in Loppersum is ds Marco Roepers voorganger, organist is Bouke van der Ploeg. Het koor Excelsior zal zingen.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is ds Tjalling Huisman voorganger, Anjo de Haan is organist. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries, zal de gemeentezang ondersteunen en verfraaien.

In beide diensten wordt er gecollecteerd voor Kinderen in de knel en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 28 december, Eerste na kerst
Om 9.30 uur is er een dienst in de Mariakerk van ’t Zandt. Voorganger is ds Frans Kristensen, achter het orgel hoort u Wilko
Middel. Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Woensdag 31 december, Oudjaar
Om 19.30 uur is er een federatiedienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Tjalling Huisman, de samenzang wordt begeleid met orgelmuziek door Ab Gramsbergen.
Inzamelingen zijn er voor het werk van de Wilde Ganzen en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 4 januari, Epifanie
Vandaag de eerste dienst in het nieuwe jaar. Het is een federatiedienst voor de hele regio, waarin ds Tjalling Huisman voorgaat. Wie het orgel bespeelt, blijft nog even een verrassing. De dienst wordt gehouden in Loppersum, in de Vredekerk en begint om 9.30 uur.

Er kunnen weer (houdbare) levensmiddelen ingeleverd worden, de diaconie brengt die naar de Voedselbank.

De eerste inzameling is voor de Stichting Leergeld, een stichting die kinderen ondersteunt uit gezinnen met weinig geld. De tweede rondgang is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 11 januari, Doop van de Heer
In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 9.30 uur een dienst. Wie het orgel bespeelt is nog niet bekend, voorganger is ds Tjalling Huisman.
De eerste inzameling is voor het werk van de Stichting de arme kant van Groningen en Drenthe, de tweede inzameling voor ons eigen kerkenwerk onder verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters.

Zondag 18 januari, Tweede na Epifanie
Vandaag zijn er twee diensten.

Om 9.30 uur is er een federatiedienst van Schrift en Tafel in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Tijdens deze dienst neemt Jan Kempenaar afscheid als koster van de Petrus en Pauluskerk. Achter het orgel Jan Smid, achter de tafel ds Tjalling Huisman.
Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed in de Andreaskerk in Westeremden. Voorganger is ds Tjalling Huisman, de organist is nog niet bekend. Aan het einde van de dienst is er een collecte voor de diaconie.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland