Over de diensten 15 feb t/m 15 mrt

Zondag 15 februari, Zesde na Epifanie
Op deze zondag is er een dienst ’s morgens en een dienst ’s avonds, beide in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Om 9.30 uur is er een regiofederatiedienst. Ab Grambergen kunt u daar horen spelen, terwijl ds Tjalling Huisman voorganger is. Inzamelingen zijn er voor de Voedselbank Hogeland en voor ons kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er een avondmuziek, met de prachtige klanken van het Collegium Musicum Loppersum onder leiding van Jelke Hamersma. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist is Jan Luth. Er is een collecte voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.

Woensdag 18 februari, Aswoensdag Vandaag begint de Veertigdagentijd.
In een avondgebed in de Donatuskerk in Leermens gaan voor pastor Marika Meijer en ds Tjalling Huisman. Het orgelspel wordt verzorgd door Wilko Middel en de Riepster Cantorij zingt onder leiding van Henk de Vries. Wie wil kan een Askruisje op zijn / haar voorhoofd krijgen, om zo de 40 dagen voor Pasen in te gaan. De dienst begint om 19.30 uur. De eerste inzameling is voor het Veertigdagenproject, voor het binnenlands diaconaat en wel speciaal de diaconale vakantieweken: Vakantie met Aandacht. De tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 22 februari, Eerste Zondag van de Veertigdagen
In een dienst in de Mariakerk op ’t Zandt is Egbert Smit, pastoraal werker in Westeremden, onze voorganger. Het orgel wordt bespeeld door Ab Gramsbergen. De dienst begint om 9.30 uur. De eerste inzameling is voor het Veertigdagenproject, voor het binnenlands diaconaat en wel speciaal de diaconale vakantieweken: Vakantie met Aandacht. De tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 1 maart, Tweede Zondag van de Veertigdagen
Vandaag kunt u / kun jij bij beide diensten weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de voedselbank, de diaconie verzamelt en zorgt dat ze er komen.

Om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum een Federatiedienst, waarin ds Marco Roepers voorgaat. Organist is Gerrit Huizenga.

Om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp een dienst, waarin ds Riky Chrisstoffers voorgaat. Organist is Dennis Wubs.
De eerste inzameling is weer voor de diaconale Vakantie met Aandacht, in het kader van het Veertigdagenproject; de tweede is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 8 maart, Derde Zondag van de Veertigdagen / Biddag
Vandaag vieren we Biddag (voor gewas en arbeid) in een dienst van Schrift en Tafel in de Donatuskerk in Leermens. Ab Gramsbergen bespeelt het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman. De dienst begint om 9.30 uur. De eerste inzameling is weer voor de diaconale Vakantie met Aandacht, in het kader van het Veertigdagenproject; de tweede is voor het eigen kerkenwerk.

Vrijdag 13 maart, Avondmaal Wiemersheerd
Vandaag is er een dienst van Schrift en Tafel in de grote zaal van zorgcentrum Wiemersheerd in Loppersum. Iedereen is van harte welkom! De dienst begint om 19.30 uur.

Zondag 15 maart, Vierde zondag van de Veertigdagen
Twee diensten zijn er vandaag:

Een Federatiedienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum, waarin ds Marco Roepers voorgaat en Jan Smid het orgel bespeelt.

Een Morgengebed in de Jacobuskerk in Zeerijp, waarin Janny Klungel en Gerda Potze voorgaan en Stef Tuinstra het orgel bespeelt.

Beide diensten beginnen om 9.30 uur.

De eerste inzameling is in beide diensten voor het Veertigdagenproject, buitenlands diaconaat: leren lezen en schrijven aan ongeletterden in Bangladesh. De tweede rondgang is voor het eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland