Over de diensten 18 jan t/m 15 feb

Afscheid Jan Kempenaar
In de dienst van zondag 18 januari nemen we afscheid van Jan Kempenaar in zijn functie van koster. Vijfenveertig jaar lang heeft hij voor de kerk gezorgd. Met vriendelijke zachtmoedigheid, vasthoudendheid en organisatietalent heeft hij dit werk gedaan. En altijd een bron van rust en relativering. Vijfenveertig jaar, dat betekent ook talloze keren met Nieuwjaar de klok geluid en een borrel geserveerd; en ik vermoed er zelf ook één gedronken. Dit jaar heeft hij dat voor het laatst als koster gedaan en wel samen met Dick Stoter! Fijn dat Dick Stoter Jan per 1 januari heeft opgevolgd!

 Zondag 18 januari, Tweede na Epifanie
Vandaag zijn er twee diensten.
Om 9.30 uur is er een federatiedienst van Schrift en Tafel in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Tijdens deze dienst neemt Jan Kempenaar afscheid als koster van de Petrus en Pauluskerk. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal zingen. Achter het orgel Jan Smid, achter de tafel ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed in de Andreaskerk in Westeremden. Voorganger is ds Tjalling Huisman, de organist is Dennis Wubs.

Aan het einde van de dienst is er een collecte voor de diaconie.

Zondag 25 januari, Derde na Epifanie
In de Donatuskerk in Leermens is ds Wike Spoelstra voorganger, Ab Gramsbergen is organist. De dienst begint om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor Bokamoso, dat zich inzet voor een hoopvolle toekomst voor vrouwen in Afrika. De tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 1 februari, Vierde na Epifanie
Twee diensten zijn er vandaag, op deze zondag van het Werelddiaconaat.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 9.30 uur een morgengebed. Voorgangers zijn Gerda Potze en Reina Zijlstra, achter het orgel hoort u Anjo de Haan.

In de Vredekerk in Loppersum is er om 9.30 uur een federatiedienst, waarin ds Marco Roepers voorgaat. Organist is Gerrit Huizenga.

In beide diensten kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen inleveren voor de Voedselbank. De diaconie zorgt voor vervoer naar Baflo.

In beide diensten is de eerste inzameling voor het Werelddiaconaat, de tweede voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 8 februari, Vijfde na Epifanie
Om 9.30 uur is er een dienst van Schrift en Tafel in de Mariakerk op ’t Zandt. Wilko Middel kunt u horen spelen op het orgel, ds Tjalling Huisman is voorganger.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor de eigen kerk.

Zondag 15 februari, Zesde na Epifanie
Op deze zondag is er een dienst ’s morgens en een dienst ’s avonds, beide in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Om 9.30 uur is er een regiofederatiedienst. Ab Grambergen kunt u daar horen spelen, terwijl ds Tjalling Huisman voorganger is.

Inzamelingen zijn er voor de Voedselbank Hogeland en voor ons kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er een avondmuziek, met de prachtige klanken van het Collegium Musicum Loppersum. Voorganger en organist zijn dezelfden als des morgens.

Er is een collecte voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland