Over de diensten 2 apr t/m 3 mei

Voor de diensten in de Stille Week en Pasen, hebben we dit jaar als thema gekozen: Licht dat terug komt. Dat is onderdeel van een kort lied:

Licht dat terug komt,
hoop die niet sterven wil,
vrede die bij ons blijft.

In de Stille Week zijn er drie diensten:

Donderdag 2 april, Witte Donderdag
In de Donatuskerk in Leermens is er om 19.30 uur een dienst van Schrift en Tafel, waarin de Riepster Cantorij zal zingen. Ab Gramsbergen bespeelt het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman.
De inzamelingen zijn voor het Veertigdagenproject en voor de kerk.
Aan het einde van de dienst verlaten we in stilte de kerk.

Vrijdag 3 april, Goede Vrijdag
In stilte beginnen we om 19.30 uur de dienst in de Mariakerk van ’t Zandt. Het is een sobere dienst, waarin ds Tjalling Huisman voorgaat, Wilko Middel bespeelt het orgel.

Weer verlaten we in stilte de kerk.

Zaterdag 4 april, Paaswake
Om 22.00 uur begint de dienst in stilte, maar aan het einde van de dienst staan we in de kring om brood en wijn te delen en om naar het Paasevangelie te luisteren. De nieuwe Paaskaars wordt tijdens deze dienst de kerk binnengedragen.

Voor deze gezamenlijke dienst komen we samen in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist Ab Gramsbergen.

Paasmorgen, zondag 5 april
Op deze Paasmorgen zijn er twee gezamenlijke diensten, beide beginnen om 10.00 uur !!!!

In de Vredekerk in Loppersum is ds Marco Roepers voorganger, de samenzang wordt begeleid door Loppersums Harmonie onder leiding van Alfons Weges.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is ds Riky Chrisstoffers voorganger, organist is Henk de Vries. Onder zijn leiding zal de Riepster Cantorij de gemeentezang ondersteunen en verfraaien.

De eerste inzameling is in beide diensten voor het Veertigdagenproject, buitenlands diaconaat: leren lezen en schrijven aan ongeletterden in Bangladesh. De tweede rondgang is voor het eigen kerkenwerk.

Voor deze diensten kunt u / kun jij ook weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zorgt dat ze daar terecht komen.

Zondag, 12 april, Beloken Pasen
Er is een dienst in de Mariakerk van ’t Zandt om 9.30 uur.
Achter het orgel Wilko Middel, voorganger ds Tjalling Huisman.
Inzamelingen zijn er voor respectievelijk diaconie en kerk.

Zondag 19 april, Derde van Pasen
Twee diensten zijn er vandaag, ze beginnen beide om 9.30 uur.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is ds Riky Chrisstoffers voorganger, organist is Henk de Vries.

In de Vredekerk in Loppersum is er een gezamenlijke dienst, die is voorbereid door de tieners en hun leiding van de Tienernevendienst. Thema is Waar luister je naar? In deze dienst zal Theo Uil de samenzang begeleiden, voorganger is ds Tjalling Huisman.

In beide diensten op deze dag zijn er inzamelingen voor de Stichting Leergeld en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 26 april, Vierde van Pasen
In de Donatuskerk in Leermens is er om 9.30 uur dienst.
Voorganger is ds Tjalling huisman, terwijl Ab Gramsbergen het orgel bespeelt. Er wordt geld ingezameld voor zorgcentrum Vliethoven in Delfzijl en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 3 mei, Vijfde van Pasen
In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum is er een gezamenlijke dienst, die om 9.30 uur begint. Voorganger is ds Marco Roepers, organist is Jan Smid.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is er een dienst van Schrift en Tafel, die ook om 9.30 uur begint. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist is Anjo de Haan.

In beide diensten is er weer de mogelijkheid om houdbare levensmiddelen in te leveren voor de Voedselbank. De diaconie zorgt voor dozen en voor het vervoer.

Ook de eerste inzameling is voor het werk van de Voedselbank Hoogeland. De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland