Diensten wijk Maarland 22 okt t/m 26 nov

Zondag 22 oktober, vijfde van de herfst
In de Donatuskerk in Leermens  is er om 9.30 uur een dienst van Schrift en Tafel. Het orgel wordt bespeeld door Ab Gramsbergen, ds Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor het werk van de stichting Exodus; de stichting begeleidt gevangenen bij hun terugkeer in de samenleving. De tweede inzameling is voor het werk van het college van kerkrentmeesters ten behoeve van ons kerkenwerk.

Na afloop drinken we koffie in ’t Gebouwtje, daarmee nemen we afscheid van pastorie en ‘t gebouwtje.

Zondag 29 oktober, zesde van de herfst
Vandaag is er een Morgengebed in de Jacobuskerk in Zeerijp, aanvang 9.30 uur. Voorgangers zijn Gerda Potze en Marika Meijer van de Commissie Morgengebed, organist is Anjo de Haan. Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 5 november, Dankdag
In verband met de restauratie van het orgel in de Petrus en Pauluskerk, vindt deze dienst plaats in de Vredekerk in Loppersum. Het is een dienst voor jong & oud, waarin ds Marco Roepers voorgaat. De organist is Ab Gramsbergen die voor deze keer meeverhuist naar de Vredekerk. De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

De diaconie organiseert rond deze dienst weer een kledinginzameling voor het werk van het Leger de Heils. Ook de eerste inzameling is voor het Leger des Heils, de tweede voor het kerkenwerk.

U/je kunt vandaag voor de Voedselbank in Winsum houdbare levensmiddelen meenemen, de diaconie zet dozen neer en zorgt voor vervoer.

Zondag 12 november, eerste van de voleinding
In Leermens in de Donatuskerk is er vandaag een Maarlanddienst voor jong & oud, die aansluit bij het pannenkoeken eten met ouders en kinderen. Voorganger is ds Tjalling Huisman, achter het orgel Wilko Middel. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor het kerkenwerk.

Vrijdag 17 november, avondmaal Wiemersheerd
Vanavond is er om 19.00 uur weer een dienst van Schrift en Tafel in de Grote zaal in Wiemersheerd, Loppersum. U / jij bent van harte welkom, of je nu in Wiemersheerd woont of er buiten. De inzameling is voor het Ronald McDonaldhuis; dat geeft familie van zieke kinderen de mogelijkheid van verblijf vlakbij het ziekenhuis waar het kind wordt behandeld.

Zondag 19 november, tweede van de voleinding
Er is om 9.30 uur dienst in de Mariakerk van      ’t Zandt. Voorganger is ds Frans Kristensen uit Warffum, achter het orgel hoort u Wilko Middel spelen. De eerste inzameling is voor Inlia, dat vluchtelingen in nood helpt; de tweede is voor de kerk.

Zondag 26 november, Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Vandaag noemen we weer de namen van hen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, ter nagedachtenis zetten we een rode roos in de vaas op de liturgietafel. En een wit roosje voor kinderen die geboren zijn. Dit jaar vindt deze dienst plaats in de Jacobuskerk van Zeerijp. Het is een dienst van Schrift en Tafel, waaraan de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries meewerkt. Het orgel wordt bespeeld door ook Henk de Vries, voorganger is ds Tjalling Huisman. De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland