Over de diensten 25 mei t/m 6 juli

Zondag 25 mei, Zesde van Pasen
Vandaag nemen we afscheid van ambtsdragers en worden er ambtsdragers bevestigd. Afscheid nemen we van ouderling Gea Stoter, diaken Bert van der Vliet en ouderling/kerkrentmeester PieterJan Boven. Bevestigd worden als ouderling scriba Wippy Kempenaar en als ouderling/kerkrentmeester Ronald Dijkhuizen.

Dat gebeurt in een dienst in de Mariakerk in       ’t Zandt, die om 9.30 uur begint. Achter het orgel hoort u Wilko Middel en als voorganger ziet u ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor het werk van Tear (de organisatie van Nacht zonder dak), de tweede voor het eigen kerkenwerk.

 Donderdag 29 mei, Hemelvaart
Vandaag hebben we gewoontegetrouw een Federatiedienst in de Dorpskerk van Eenum om 9.30 uur. Ab Gramsbergen hoort u spelen, op de preekstoel verschijnt ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor het werk van de eigen diakenen en het werk van de eigen kerkrentmeesters.

Zondag 1 juni, Wezenzondag
Weer is er een Federatiedienst om 9.30 uur, maar nu in de Vredekerk in Loppersum. We delen brood en druivensap in een dienst waarin ds Marco Roepers voorgaat en waarin Jan Smit orgel speelt.

Vandaag kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank.

De diaconie zorgt voor transport. Ook de eerste inzameling is voor de Voedselbank van Baflo en omstreken, de tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

‘s Avonds om 19.00 uur is er in de Pancratiuskerk van Godlinze een avondgebed, waaraan Wilko Middel, de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries en ds Tjalling Huisman meewerken.

Bij de uitgang kunt u / kun jij iets geven voor het werk van de Voedselbank.

Zondag 8 juni, Pinksteren
Weer vieren we Pinksteren samen in een Federatiedienst.

De voorbereiding voor deze dienst moet op het moment dat ik dit opschrijf, nog beginnen. Maar waarschijnlijk zal de dienst weer in twee kerken gehouden worden: de Vredekerk in Loppersum en de Jacobuskerk in Zeerijp. Gewoon om 9.30 uur beginnen we.

Voorgangers zijn ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman, organisten Dennis Wubs en Gerrit Huizenga.

Inzamelingen zijn er voor respectievelijk de zending (Kerk in Actie) en het eigen kerkenwerk.

Zondag 15 juni, Trinitatis
Alweer een Federatiedienst vieren we vandaag. De kinderen van groep 8 nemen afscheid van de Kindernevendienst en worden uitgenodigd door de Tienerdienst om mee te doen. Een overstapdienst dus. We komen samen in de Vredekerk in Loppersum om 9.30 uur. Voorgangers zijn ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman, Theo Uil bespeelt het orgel.

Het doel van de eerste inzameling is nog niet bekend, de opbrengst van tweede rondgang is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

Des avonds, om 19.00 uur, is er weer een avondgebed in Mariakerk in Oosterwijtwerd. Voorgangers zijn pastor Marika Meijer en ds Tjalling Huisman, het orgel wordt bespeeld door Ab Gramsbergen.

Bij de uitgang kunt u / kun je iets bijdragen aan het werk van de Open Hof in Groningen, dat is een opvangcentrum voor dak en thuislozen.

Zondag 22 juni, tweede van de zomer
In de Donatuskerk in Leermens is er om 9.30 uur een Morgengebed. Voorgangers zijn Janny Klungel en Gerda Potze, organist is Wilko Middel.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en eigen kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er een Vesper met het Collegium Musicum Loppersum, weer onder leiding van Jelke Hamersma. De dienst vindt plaats in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is pastor Nellie Hamersma – Sluis, organist Ab Gramsbergen.

Zondag 29 juni, derde van de zomer
Een dienst van Schrift en Tafel is er in de Mariakerk van ’t Zandt. De dienst begint om 9.30 uur. Voorganger is ds Frans Kristensen uit Warffum, organist is Wilko Middel.

Inzamelingen zijn er voor Oxfam Novib en voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 6 juli, vierde van de zomer
Vandaag kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen naar de kerk, voor de Voedselbank. De diaconie zorgt voor vervoer naar de voedselbank Het Hogeland.

Er zijn twee diensten, beide beginnen om 9.30 uur.

In de Jacobuskerk in Zeerijp gaat ds Hans Fortuin voor, organist is Anjo de Haan.

In de Vredekerk in Loppersum gaat ds Tjalling Huisman voor, organist is Ab Gramsbergen. Dit is een federatiedienst.

In beide diensten wordt er geld ingezameld voor de Voedselbank (eerste rondgang) en het werk van de kerkrentmeesters (tweede rondgang).

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland