Over de diensten 28 juni t/m 6 sept

Zondag 28 juni, vijfde van de zomer
In de Donatuskerk in Leermens is er een morgengebed, dat om 9.30 uur begint. Voorgangers zijn Henk Dragstra en Elske Kramer, organist is Wilko Middel.

De opbrengst van de eerste inzameling is bestemd voor Inloophuis Sigrids garden, een ontmoetingscentrum in Emmen voor mensen met kanker en hun naasten. De tweede collecte is voor ons kerkenwerk.

Zondag 5 juli, zesde van de zomer
Een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel is er om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, de organist is nog niet bekend.

Door een foutje in het rooster is de tweede dienst (in een van de andere dorpen) in plaats van een avonddienst, een morgendienst geworden: om 11.00 uur !!! in de Jacobuskerk van Zeerijp. Voorganger is ds Itse de Boer uit DelfzijlFarmsum, organist is Anjo de Haan.

Vooraf aan beide diensten kunt u / kun je weer houdbare levensmiddelen inleveren voor de Voedselbank. De diaconie zorgt voor dozen. De eerste inzameling is voor de Stichting Leergeld, de tweede voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 12 juli, zevende van de zomer
Vandaag is er een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is professor Evert Jonker, organist is Roelf Kuik. De dienst begint om 9.30 uur. Inzamelingen zijn er voor SOS kinderdorpen en de kerk.

 Zondag 19 juli, achtste van de zomer
Een gezamenlijke dienst is er in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist is Gerard Kadijk.

De tweede dienst (in een van de andere dorpen) is in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is ds van Es uit Zandeweer, achter het orgel speelt Dennis Wubs. Beide diensten beginnen om 9.30 uur. Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

 Zondag 26 juli, negende van de zomer
Om 9.30 uur is er een morgengebed in de Mariakerk van ’t Zandt. Voorgangers zijn Bertus Huizing en Janny Klungel, organist is Ab Gramsbergen.

De eerste inzameling is door de diaconie bestemd voor het werk onder blinden en slechtzienden door Bartimeus – Sonneheerdt, de tweede inzameling is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 2 augustus, tiende van de zomer
Om 9.30 uur zijn er twee diensten:
In Zeerijp, de Jacobuskerk gaat pastor Marika Meijer voor, Anjo de Haan bespeelt het orgel. In Loppersum, de Vredekerk gaat ds Riky Chrisstoffers voor in een gezamenlijke dienst, Bouke van der Ploeg bespeelt het orgel. U / je kunt vandaag ook weer (houdbare) levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank Het Hogeland, de diaconie zorgt dat de spullen daar terecht komen. De eerste inzameling is voor de Stichting Leergeld, de tweede voor de kerk.

Zondag 9 augustus, elfde van de zomer
Er is om 9.30 uur een dienst in de Donatuskerk in Leermens. Ab Gramsbergen is te horen achter het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor het werk van Simavi, een stichting die zich inzet voor schoon en veilig drinkwater in Afrika. De tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 16 augustus, twaalfde van de zomer
Een gezamenlijke dienst is er vandaag in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is kandidaat mevrouw Davelaar, Ab Gramsbergen is organist.

De andere dienst is in Zeerijp, de Jacobuskerk. Voorganger daar is ds Tjalling Huisman, Stef Tuinstra is organist. Beide diensten beginnen om 9.30 uur. In beide diensten zijn er inzamelingen voor diaconie en kerk.

Zondag 23 augustus, dertiende van de zomer
Een dienst van Schrift en Tafel is er om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Achter het orgel Jan Smid, achter de tafel ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor de Stichting Schuilplaats, mensen die vastgelopen zijn wordt een schuilplaats en hoop op een nieuw perspectief geboden. De tweede inzameling is bestemd voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 30 augustus, veertiende van de zomer
Een morgengebed is er om 9.30 uur in de Donatuskerk in Leermens. Voorgangers zijn Elske Kramer en …. (dat is nog een vraagteken), maar het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel. Inzamelingen zijn er voor Artsen zonder Grenzen en het eigen kerkenwerk.

Zondag 6 september, vijftiende van de zomer
Vandaag is er weer de mogelijkheid om houdbare levensmiddelen mee te nemen naar de kerken, de diaconie zamelt ze in voor de Voedselbank. Er zijn in twee kerken diensten, die beide om 9.30 uur beginnen:

In de Jacobuskerk in Zeerijp is ds Elizabeth Posthumus Meyjes uit Ten Boer voorganger, het orgel wordt bespeeld door Anjo de Haan.

In de Vredekerk in Loppersum is ds Tjalling Huisman voorganger in een gezamenlijke dienst, het orgel wordt bespeeld door Bouke van der Ploeg. Inzamelingen in beide diensten voor de Stichting Leergeld en het eigen kerkenwerk.

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland