over de diensten 3 mei t/m 28 juni

Zondag 3 mei, Vijfde van Pasen
In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum is er een gezamenlijke dienst, die om 9.30 uur begint. Voorganger is ds Marco Roepers, organist is Jan Smid.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is er een dienst van Schrift en Tafel, die ook om 9.30 uur begint.

Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist is Anjo de Haan.

In beide diensten is er weer de mogelijkheid om houdbare levensmiddelen in te leveren voor de Voedselbank. De diaconie zorgt voor dozen en voor het vervoer.

Ook de eerste inzameling is voor het werk van de Voedselbank Hoogeland. De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 10 mei, Zesde van Pasen
Om 9.30 uur is er een morgengebed in de Mariakerk op ´t Zandt. Voorgangers zijn Reina Zijlstra en Bertus Huizing, organist is Ab Gramsbergen.

Inzamelingen: De eerste rondgang is voor Flying for life, medische zorg voor de armsten in Afrika, de tweede voor ons eigen kerkenwerk.

Donderdag 14 mei, Hemelvaart
Een gezamenlijke dienst is er in de Dorpskerk in Eenum om 9.30 uur. Voorganger is ds Marco Roepers, organist Ab Gramsbergen.

Inzamelingen zijn er voor het werk van onze diaconie en voor het werk van onze kerkrentmeesters.

Zondag 17 mei, Wezenzondag
Vandaag hopen we in een feestelijke dienst een aantal nieuwe ambtsdragers te bevestigen. En we nemen afscheid van twee wijkouderlingen: Wilma Aardse en Luuk Tuinstra. Er zal zang zijn van twee cantorijen, die van het UMCG en natuurlijk de Riepster onder leiding van Henk de Vries. De dienst is in de Jacobuskerk in Zeerijp en begint om 9.30 uur. Organist is Stef Tuinstra, voorganger ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor ‘Eredienst en kerkmuziek’, de tweede voor het werk van onze kerkrentmeesters.

Zondag 24 mei, Pinksteren
Dit jaar vieren we Pinksteren in een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Een paar gemeenteleden wil in deze dienst belijdenis doen, de namen hoort u binnenkort. De dienst begint om 9.30 uur. Voorgangers zijn ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman, terwijl u Wilko Middel hoort spelen op het orgel.

Inzamelingen zijn er voor zending en diaconie.

Zondag 31 mei, Trinitatis
We hebben om 9.30 uur een dienst van Schrift en Tafel in de Donatuskerk in Leermens. Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel, ds Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor het werk van Mercy ships, medische hulp in ontwikkelingslanden. De tweede inzameling voor de kerk.

Zondag 7 juni, tweede van de zomer
Vandaag kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de voedselbank. De diaconie zamelt ze in.

In de Jacobuskerk van Zeerijp is er om 9.30 uur een dienst waarin Egbert Smit uit Westeremden voorgaat. Organist is Henk de Vries.

De opbrengst van de inzamelingen is voor respectievelijk de Stichting Leergeld en het eigen kerkenwerk.

Vrijdag 12 juni, Avondmaal Wiemersheerd
Om 19.30 uur is er een dienst van Schrift en Tafel in de Grote zaal van Zorgcentrum Wiemersheerd in Loppersum. Ook mensen van buiten Wiemersheerd zijn hartelijk uitgenodigd om te komen delen in brood en druivensap.

Zondag 14 juni, derde van de zomer
Twee diensten zijn er vandaag:

Om 9.30 uur is er in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum een gezamenlijke dienst, waarin de kinderen uit groep acht de overstap maken van Kindernevendienst naar Tienerdienst en / of gewone kerkdienst. Ab Gramsbergen bespeelt het orgel, voorgangers zijn ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman.

Het doel van de eerste inzameling wordt nog bepaald door de kinderen die afscheid nemen; de tweede inzameling is voor eigen kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed in de Pancratiuskerk in Godlinze. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal zingen, het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Bij de uitgang is er een inzameling voor de diaconie.

Zondag 21 juni, vierde van de zomer
Er zijn twee diensten die beide om 9.30 uur beginnen:

In de Vredekerk in Loppersum is er een gezamenlijke dienst. Voorganger is ds van der Brom uit Haren, organist is Gerard Kadijk.

In de Mariakerk in ’t Zandt is er ook een dienst. Voorganger is Jolanda Tuma, organist Jan Smid.

De inzamelingen in beide diensten zijn voor diaconie en kerk.

Zondag 28 juni, vijfde van de zomer
In de Donatuskerk in Leermens is er een morgengebed, dat om 9.30 uur begint. Voorgangers zijn Henk Dragstra en Elske Kramer, organist is Wilko Middel.

De opbrengst van de eerste inzameling is bestemd voor Inloophuis Sigrids garden, een ontmoetingscentrum in Emmen voor mensen met kanker en hun naasten. De tweede collecte is voor ons kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven, kinderen zijn trots op hun voorouders.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland