Over de diensten 5 okt t/m 16 nov

Zondag 5 oktober, Israëlzondag
Op deze Israëlzondag zijn er twee diensten:
Een Federatiedienst van Schrift en Tafel. Deze dienst vindt plaats in de Vredekerk in Loppersum en begint om 9.30 uur. Organist is Gerard Kadijk, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor Kerk en Israël en voor ons eigen kerkenwerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger daar is ds Tjalling Huisman, organist is Anjo de Haan. Bij de uitgang is er een inzameling voor het werk van de diaconie.

Zondag 12 oktober, vierde van de herfst
Vandaag is er om 9.30 uur dienst in de Jacobuskerk van Zeerijp.
Dennis Wubs hoort u achter het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Op deze zondag kunt u weer houdbare levens-middelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zamelt in en zorgt voor vervoer. Ook de eerste inzameling is voor het werk van de Voedselbank, de tweede is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 19 oktober, vijfde van de herfst
Drie diensten zijn er vandaag.
In Leermens is er om 9.30 uur in de Donatuskerk een morgengebed. Voorgangers zijn Reina Zijlstra en Bertus Huizing, organist is Wilko Middel.

Een Federatiedienst is er om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist Bouke van der Ploeg. Er is een feestelijke dienst omdat dan Annelie Robine Reinders, dochter van Johan en Hanneke en zus van Elize en Jocelien wordt gedoopt.

Het is vandaag Werelddiaconaatszondag. De eerste inzameling gaat daarom naar het werk van Kerk in Actie, de tweede is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er een Themadienst in de Dorpskerk in Eenum. Voorganger is ds Marco Roepers, achter het orgel hoort u Harm op ’t Holt spelen.

Zondag 26 oktober, zesde van de herfst
In de Mariakerk van ’t Zandt is er een dienst van Schrift en Tafel. Ab Gramsbergen bespeelt het orgel, ds Tjalling Huisman is voorganger. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor het werk van de eigen diakenen (avondmaalscollecte) en voor het eigen kerkenwerk (uitgangscollecte).

Zondag 2 november, her ingebruikname Petrus en Pauluskerk

Na anderhalf jaar restauratie is het vandaag de dag dat de Petrus- en Pauluskerk weer geopend wordt. Om 9.30 uur zullen de klokken weer luiden voor het begin van de dienst, een Federatiedienst. De beide vaste bespelers van het orgel, Ab Gramsbergen en Jan Smid, zullen beiden spelen. De Riepster Cantorij zal zingen, hopelijk (als hij in het land is) onder leiding van Henk de Vries. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor het werk van Kerk in Actie in de zending en voor het eigen kerkenwerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist Anjo de Haan. Bij de uitgang is er een collecte voor het werk van de diaconie.

 Zondag 9 november, Dankdag
We vieren Dankdag in een Federatiedienst voor jong en oud in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist Gerard Kadijk. Deze dienst begint om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor de Voedselbank. U kunt vandaag ook weer houdbare levensmiddelen meenemen naar de kerk. De diaconie zamelt ze in en zorgt dat ze bij de Voedselbank terecht komen.

De tweede inzameling is voor het eigen kerken-werk.

Er is ’s avonds om 19.00 uur ook weer een avondgebed in de Jacobuskerk in Zeerijp. Organist is daar Henk de Vries, voorganger ds Tjalling Huisman. Een inzameling voor het werk van de Voedsel-bank is er bij de uitgang.

Zondag 16 november, tweede van de Voleinding
Twee diensten staan er voor vandaag op het rooster, met twee gastvoorgangers.Beide beginnen om 9.30 uur.

Een Federatiedienst is er in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is pastoraal werker Jolanda Tuma, organist is Gerrit Huizenga.

Ook is er dienst in de Mariakerk op ’t Zandt. Voorganger is ds Frans Kristensen, organist is Wilko Middel.

Inzamelingen is in beide diensten: de eerste voor het werk van Kerk in Actie. De tweede voor het bekostigen van ons eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland