Over de diensten 6 juli t/m 7 september

Zondag 6 juli, vierde van de zomer
Vandaag kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen naar de kerk, voor de Voedselbank. De diaconie zorgt voor vervoer naar de voedselbank Het Hogeland.

Er zijn twee diensten, beide beginnen om 9.30 uur.

In de Jacobuskerk in Zeerijp gaat ds Hans Fortuin voor, organist is Anjo de Haan.

In de Vredekerk in Loppersum gaat ds Tjalling Huisman voor, organist is Ab Gramsbergen. Dit is een federatiedienst.
In beide diensten wordt er geld ingezameld voor de Voedselbank (eerste rondgang) en het werk van de kerkrentmeesters (tweede rondgang).

Zondag 13 juli, vijfde van de zomer

In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 9.30 uur een dienst waarin ds Tjalling Huisman voorgaat en Henk de Vries het orgel bespeelt.
Inzamelingen zijn er voor het Nationaal fonds Kinderhulp en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 20 juli, zesde van de zomer
Een federatiedienst is er in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is Barbara de Beaufort, pastoraal werker in Huizinge. Ab Gramsbergen bespeelt het orgel.

Ook is er dienst in de Donatuskerk in Leermens. Daar bespeelt BertJan Zijlema, leerling van Stef Tuinstra, het orgel. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Beide diensten beginnen gewoon om 9.30 uur. In beide diensten zijn er inzamelingen voor respectievelijk het werk van de eigen diaconie en het werk van de eigen kerkrentmeesters.

Zondag 27 juli, zevende van de zomer
Vanmorgen om 9.30 uur is er dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is drs Egbert Smit, organist Dennis Wubs. Inzamelingen zijn er voor het werk van de Stichting Rusland Kinderhulp en ons eigen kerkenwerk.

Zondag 3 augustus, achtste van de zomer
Leuk dat ds Riky Chrisstoffers vandaag weer voorgaat, in een dienst in de Mariakerk op ’t Zandt. Jan Smid bespeelt er het orgel.

Tegelijkertijd is er een federatiedienst in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Atze Landman, organist Ab Gramsbergen.

Beide diensten beginnen om 9.30 uur. Bij beide diensten kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zorgt dat het op de goede plaats terecht komt. Ook de eerste inzameling is voor het werk van de voedselbank Het Hogeland, de tweede inzameling is voor het werk van onze kerkrentmeesters ten behoeve van onze eigen gemeenten.

Zondag 10 augustus, negende van de zomer
Om 9.30 uur is er in de Jacobuskerk in Zeerijp een morgengebed. Voorgangers zijn André Dallinga en Elske Kramer, organist is Anjo de Haan.

De inzamelingen zijn voor Exodus, een stichting die exgevangenen begeleidt bij hun terugkeer in de maatschappij; en de tweede inzameling is voor het werk in en van onze eigen gemeente.

Zondag 17 augustus, tiende van de zomer
Twee diensten zijn er vandaag, beide beginnen om 9.30 uur:

In de Donatuskerk in Leermens is ds Marjits Euwema uit Groningen voorganger, het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel.

In de Vredekerk in Loppersum is ds Marco Roepers voorganger.
De opbrengst van de inzamelingen is bestemd voor het werk van eigen diaconie en eigen kerkrentmeesters.

Zondag 24 augustus, elfde van de zomer
In de Jacobuskerk van Zeerijp is er om 9.30 uur een dienst. Organist is Bouko Tiggelaar, ds Tjalling Huisman is voorganger.
De opbrengst van de eerste collecte is voor Stichting De Regenboog, voor hulp aan dak en thuislozen. De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 31 augustus, twaalfde van de zomer
Een dienst van Schrift en Tafel is er vandaag in de Mariakerk op ’t Zandt. Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel, voorganger is ds Tjalling Huisman. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor Amnesty International en voor het werk van en in onze eigen gemeente.

Zondag 7 september, dertiende zondag van de zomer
Er zijn vandaag twee diensten, bij beide diensten kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de voedselbank Het Hogeland. De diaconie zorgt voor dozen en voor vervoer.

Om 9.30 uur is er een dienst in de Donatuskerk in Leermens. Voorganger is ons eigen gemeentelid Prof. dr Riet Bons Storm, terwijl Wilko Middel het orgel bespeelt.

Ook om 9.30 uur is er een federatiedienst in de Vredekerk in Loppersum. Jan Smid is organist, voorganger is ds Tjalling Huisman.
Er zijn collectes voor voedselbank en eigen kerk.

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland