Over de diensten 6 sept t/m 4 okt

Zondag 6 september, vijftiende van de zomer

Vandaag is er weer de mogelijkheid om houdbare levensmiddelen mee te nemen naar de kerken, de diaconie zamelt ze in voor de Voedselbank. Er zijn in twee kerken diensten, die beide om 9.30 uur beginnen:

In de Jacobuskerk in Zeerijp is ds Elizabeth Posthumus Meyjes uit Ten Boer voorganger, het orgel wordt bespeeld door Anjo de Haan.

In de Vredekerk in Loppersum is ds Tjalling Huisman voorganger in een gezamenlijke dienst, het orgel wordt bespeeld door Bouke van der Ploeg.

Inzamelingen in beide diensten voor de Stichting Leergeld en het eigen kerkenwerk.

Vrijdag 11 september, Avondmaal Wiemersheerd

Iedereen, ook van buiten Wiemersheerd, is hartelijk uitgenodigd. Om 19.30 uur is er een korte dienst van Schrift en Tafel in de grote zaal.

Zondag 13 september, zestiende van de zomer

In de Mariakerk op ’t Zandt is er om 9.30 uur dienst. Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel, achter tafel en op kansel staat ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is bestemd voor de stichting Vluchtelingenwerk, de tweede traditiegetrouw voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 20 september, zeventiende van de zomer

Vandaag is er dienst in de Jacobuskerk van Zeerijp, de aanvang is 9.30 uur. Voorganger is ds Wike Spoelstra, emerituspredikant uit Spijk. Organist is Stef Tuinstra.

Inzamelingen zijn er voor respectievelijk diaconie en kerk.

Zondag 27 september, Startzondag

Vandaag is het Startzondag, de start van het najaar en winterwerk. Elders in dit kerkblad vindt u / vind je meer informatie over de activiteiten op deze zondag. Hier alleen de kerkdiensten: om 9.30 uur is er een korte dienst in de Vredekerk in Loppersum. Organist is Bouke van der Ploeg, voorgangers zijn ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman. Inzamelingen zijn er voor de Voedselbank en voor het eigen kerkenwerk.

Om 12.15 uur is er in de Jacobuskerk in Zeerijp een kort middaggebed. Organist is Dennis Wubs, voorgangers zijn dezelfden als in de morgen.

Zondag 4 oktober, tweede van de herfst

Vandaag kunt u / kun jij in beide diensten weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank Hoogeland in Winsum. De diakenen zorgen voor dozen en vervoer.

Om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist is Gerard Kadijk.

De opbrengst van de eerste inzameling is voor Kerk & Israël, de tweede rondgang is voor de kerk.

Om 19.00 uur is er een Avondmuziek met medewerking van een van de koren van het Collegium Musicum Loppersum. Jelke Hamersma is dirigent, Ab Gramsbergen organist en voorganger is ds Tjalling Huisman.

Tijdens deze Avondmuziek is er een inzameling voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland