Over de diensten 7 sept t/m 5 okt

Zondag 7 september, dertiende zondag van de zomer
Er zijn vandaag twee diensten, bij beide diensten kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de voedselbank Het Hogeland. De diaconie zorgt voor dozen en voor vervoer.

Om 9.30 uur is er een dienst in de Donatuskerk in Leermens. Voorganger is ons eigen gemeentelid Prof. dr Riet Bons Storm, terwijl Wilko Middel het orgel bespeelt.

Ook om 9.30 uur is er een federatiedienst in de Vredekerk in Loppersum. Jan Smid is organist, voorganger is ds Tjalling Huisman. Er zijn collectes voor voedselbank en eigen kerk.

Vrijdag 12 september, Avondmaal in Wiemersheerd
Om 19.30 uur is er in de grote zaal van Wiemersheerd in Loppersum weer een dienst waarin brood en wijn worden gedeeld. Iedereen is van harte uitgenodigd!

Zondag 14 september, veertiende zondag van de zomer
Om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp is er deze zondag dienst. Bouko Tiggelaar kunt u horen spelen op het orgel, terwijl ds Tjalling Huisman voorganger is.  De eerste inzameling is voor de organisatie Light for the world, voor betere oogzorg in Afrika en Azië. De tweede inzameling is voor onze eigen gemeentewerk.

Zondag 21 september, eerste van de herfst
In de Jacobuskerk van Zeerijp is er vandaag dienst om 9.30 uur. Voorganger is ds Wike Spoelstra, organist is Stef Tuinstra. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal vandaag de gemeentezang ondersteunen en verfraaien. Inzamelingen zijn er voor het werk van de diakenen en voor het werk van de kerkrentmeesters.

Zondag 28 september, Startzondag
Vandaag beginnen we als federatiekerken met een korte dienst in de Vredekerk in Loppersum. Die begint om 9.30 uur. Voorgangers zijn ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman, organist is Theo Uil. Inzamelingen zijn er voor het werk van Inlia – de opvang van asielzoekers in nood – en het eigen kerkenwerk

Het programma van de Startzondag dat daarna volgt, kunt u hier vinden.

Om 12.45 uur is er nog een kort middaggebed in de Mariakerk van ’t Zandt. De voorgangers zijn daar dezelfde, organist is Bouko Tiggelaar.

’s Avonds om 19.00 uur is er een Groninger dienst in de Dorpskerk van Eenum. Voorganger is ds Oldenhuis, het orgelspel is van Harm op ’t Holt.

Zondag 5 oktober, Israëlzondag
Op deze Israëlzondag zijn er twee diensten: Een Federatiedienst van Schrift en Tafel. Deze dienst vindt plaats in de Vredekerk in Loppersum en begint om 9.30 uur. Organist is (waarschijnlijk) Gerard Kadijk, voorganger is ds Tjalling Huisman. Inzamelingen zijn er voor Kerk en Israël en voor ons eigen kerkenwerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger daar is ds Tjalling Huisman, organist is (waarschijnlijk) Anjo de Haan.

Bij de uitgang is er een inzameling voor het werk van de diaconie

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland