Over de diensten Maarland 1 mei t/m 12 juni

Zondag 1 mei, zesde van Pasen
Een gezamenlijke dienst is er om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Voorganger is ds Marco Roepers, het orgel wordt bespeeld door Roelof Kuik.

In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 9.30 uur een morgengebed. Voorgangers zijn Elske Kramer en Reina Zijlstra, organist is Anjo de Haan.

Bij beide diensten kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld (eerste rondgang) en voor de kerk (tweede rondgang).

Donderdag 5 mei, Hemelvaart
Vandaag is er om 9.30 uur een gezamenlijke dienst in de Dorpskerk van Eenum. Tijdens deze dienst zal Hadewich van Woerden een paar liederen zingen. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist Ab Gramsbergen.

Inzamelingen zijn er voor OxfamNovib, dat zich inzet voor ontwikkelingssamenwerking en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 8 mei, Wezenzondag
Vandaag wordt er een aantal ambtsdragers bevestigd en nemen vijf ambtsdragers afscheid; zie het bericht elders in dit blad. Dat gebeurt in een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum, die om 9.30 uur begint. Achter het orgel Jan Smid, achter de tafel ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor de Stichting Exodus (voor hulp aan exgedetineerden) en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 15 mei, Pinksteren
Vandaag is er één dienst voor alle clusterkerken. Thema is: Kom naar het feest!

De dienst vindt plaats in de Gereformeerde kerk van ’t Zandt en begint om 10.00 uur!

Voorgangers zijn ds Jake Schimmel, ds Marco Roepers en jeugdwerker Anne Nijland. Er zal een muziekgroepje spelen onder leiding van Theo Uil. Achter het orgel zit Jan Smid.

Inzamelingen zijn er voor de zending (jongerenwerk in de kerk van Rwanda) en voor een nog te bepalen doel.

Zie verder het bericht elders in dit kerkblad.

 Zondag 22 mei, Trinitatis
In de Mariakerk in ’t Zandt is er een dienst van Schrift en Tafel. De Riepster Cantorij zal er zingen, onder leiding van Henk de Vries. Achter het orgel hoort u Wilko Middel, voorganger is ds Tjalling Huisman. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor S.O.S. Kinderdorp en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 29 mei, eerste na Trinitatis
Er is een dienst in de Donatuskerk in Leermens, waarin professor Evert Jonker voorgaat. De dienst begint om 9.30 uur. Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel.

Inzamelingen zijn er voor Edukans (onderwijs in ontwikkelingslanden) en voor de eigen kerk.

Zondag 5 juni, tweede na Trinitatis
Twee diensten zijn er vandaag:

In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum gaat om 9.30 uur prof. Walton uit Ten Boer voor in een gezamenlijke dienst, Ab Gramsbergen bespeelt het orgel.

In de Mariakerk op ’t Zandt is er ook om 9.30 uur een morgengebed waarin Gerda Potze en Thea Steenwijk voorgaan, Wilko Middel bespeelt het orgel. Dit morgengebed vindt haar inspiratie in de Kleasterkuier in Jorwerd. Na morgengebed en koffie kunt u deelnemen aan een bezinningswandeling. Elders in dit kerkblad, onder federatienieuws, leest u er meer over.

In beide diensten kunt u / kun je weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zamelt in en zorgt dat de spullen er komen.

De inzamelingen: eerste rondgang voor Stichting Leergeld (hulp voor schoolgaande kinderen in gezinnen met weinig financiën), de tweede voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 12 juni, derde na Trinitatis
Vandaag is er een dienst die is voorbereid door de achttienplus gespreksgroep. Roy Nikijuluw zal zingen, Bouko Tiggelaar begeleidt de samenzang. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

De dienst vindt plaats in de Jacobuskerk in Zeerijp en begint om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor het werk van Tear (hulp aan de allerarmsten en bewustwording over armoede), de opbrengst van de tweede inzameling is bestemd voor ons eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland